always-on---jorn--002--mcklin-fotografie---klein.jpg
06 november 2023

Tussenevaluatie meerjarenplan

In 2023 heeft met de leden een tussenevaluatie van het meerjarenplan van het KNGF plaatsgevonden.

In dit document lees je per beweging wat onze leden, de Beroepsinhoudelijke Verenigingen (BI’s) en het Consili um belangrijk vinden. Het is waardevolle input voor ons werk in 2024 en de jaren daarna.