always-on---jorn--001--mcklin-fotografie---klein.jpg
25 maart 2024

Algemene Ledenvergadering

De ALV van het KNGF is het hoogste orgaan in de vereniging. Daar stemmen leden over voorgenomen besluiten van het bestuur op basis van het principe ‘one man, one vote’.

Elk lid heeft dus een stem. Het KNGF is een democratische vereniging.

Op deze pagina verzamelen we alle informatie ter voorbereiding op de eerstkomende ALV, bijvoorbeeld de agenda of de procedure bij het stemmen. 

Voor de procedures van de ALV verwijzen we jouw naar het huishoudelijk reglement. Onder punt 1.6 staat het Reglement ALV.

1.6 Reglement ALV (20231123_1.0)

Heb je nog vragen over de ALV? Neem dan contact op met KNGF ledenvoorlichting ([email protected])