kngf---selectie---lr--054--mcklin-fotografie.jpg
27 augustus 2020

Missie

Waarom het KNGF bestaat, hoe we elkaar te helpen en wat we doen om dat voor elkaar te krijgen als vereniging.

Waarom het KNGF bestaat

We willen er samen voor zorgen dat patiënten weer optimaal kunnen bewegen en dat gezonde mensen dat blijven doen.
De vereniging KNGF bestaat om fysiotherapeuten waar mogelijk te ondersteunen in hun streven om patiënten optimaal te laten functioneren en te stimuleren dat mensen blijven bewegen. Daarbij staan, voor zover dat kan, het benutten van eigen mogelijkheden, regie en verantwoordelijkheid van patiënten centraal. Zo zorgen fysiotherapeuten voor de juiste zorg op de juiste plek.

Hoe we elkaar helpen

We helpen elkaar als fysiotherapeuten ons vak goed uit te kunnen oefenen.
Fysiotherapeuten vormen met het KNGF een samenwerkende gemeenschap waarin zij met respect voor beroepsmatige verschillen en de individuele vrijheid van handelen, elkaar steunen, stimuleren en helpen hun vak goed uit te oefenen. Zij streven er voortdurend naar het fysiotherapeutisch handelen van alle leden kwalitatief te ontwikkelen, door onderzoek en door elkaars functioneren positief kritisch te beoordelen.

Wat we doen om dat voor elkaar te krijgen

We behartigen belangen, borgen kwaliteit en bevorderen deskundigheid.
We bewaken en bevorderen de positie die fysiotherapeuten hebben en werken daarbij samen met relevante partijen. We staan fysiotherapeuten met raad en daad terzijde bij de uitoefening van hun vak. Daar hoort bij dat we hen helpen hun deskundigheid te bevorderen en dat we hun kwaliteit op een transparante manier borgen en uitdragen.