kngf---selectie---lr--054--mcklin-fotografie.jpg
27 augustus 2020

Missie en visie

Waarom het KNGF bestaat, hoe we elkaar te helpen en wat we doen om dat voor elkaar te krijgen als vereniging.

Missie

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie verenigt de fysiotherapeuten van Nederland. We behartigen hun sociaal economische en maatschappelijke belangen. Samen met onze leden stellen wij fysiotherapeuten in Nederland in staat om hoogwaardige en passende zorg te leveren. Gezamenlijk ontwikkelen we het vak en delen we kennis. Zo zorgen we dat mensen en de samenleving blijven bewegen.

Visie

De erkende positie die fysiotherapie heeft groeit in een samenleving waarin ‘bewegen’ steeds belangrijker wordt. Daarbij voorkomt of vervangt fysiotherapie duurdere zorg. Hierdoor wordt de fysiotherapeut gezien als een medische professional die passende zorg verleent op basis van wetenschappelijk onderbouwde en geborgde kwaliteit. De fysiotherapeut werkt samen met andere zorgverleners. Bij de geleverde zorg zijn beloning en belasting van de fysiotherapeut in evenwicht. Het KNGF is het professionele en deskundige collectief dat namens de fysiotherapeuten van Nederland spreekt.