always-on---derek--002--mcklin-fotografie---klein.jpg
23 oktober 2023

Statuten en reglementen

Het huishoudelijk reglement is, samen met de statuten van het KNGF, een door de algemene ledenvergadering (ALV) vastgesteld geheel van duurzame en belangrijke werkafspraken binnen de vereniging.

Deze informatie is alleen voor leden van het KNGF beschikbaar.