always-on---derek--002--mcklin-fotografie---klein.jpg
25 maart 2024

Statuten en reglementen

De statuten van het KNGF zijn samen met het huishoudelijk reglemen een geheel van duurzame en belangrijke werkafspraken binnen de vereniging. Deze afspraken zijn door de algemene ledenvergadering (ALV) vastgesteld,

Het KNGF is een vereniging van en voor leden met als doel de ontwikkeling van de fysiotherapie en het behartigen van de beroepsinhoudelijke, sociaal-maatschappelijke en economische belangen van de fysiotherapie in het algemeen en van zijn leden- fysiotherapeuten in het bijzonder. De afspraken over de manier waarop we in onze vereniging in het algemeen samenwerken ter realisatie van onze doelen, zijn vastgelegd in de statuten en in (diverse) reglementen. Alle reglementen die door de ALV vastgesteld worden zijn opgenomen in dit (digitale) huishoudelijk reglement.

In artikel 36 van de statuten is namelijk bepaald dat de ALV een huishoudelijk reglement vaststelt. Lees verder (dit is alleen toegangelijk voor leden).

Deze informatie is alleen voor leden van het KNGF beschikbaar.