118-tees-hans-overleg-header.jpg
07 april 2022

Dossier Contractering 2023

Elk jaar analyseren we het inkoopbeleid en de contracten die je van zorgverzekeraars krijgt en helpen je zo een keuze te maken. Dit is het dossier 2023.

De contracteercyclus loopt het hele jaar door. We zetten daarbij in op het meest optimale resultaat voor de hele beroepsgroep.

Hiervoor spreken we met zorgverzekeraars, koepelorganisaties en bijvoorbeeld de Nederlandse Zorgautoriteit. We analyseren het inkoopbeleid en de contracten die je van zorgverzekeraars krijgt en helpen je zo de beste keuze voor je eigen situatie te maken.

Drie fases

De contracteercyclus bestaat uit drie fases

  • Fase 1: in april publiceert de verzekeraar zijn inkoopbeleid. Wij analyseren het inkoopbeleid per verzekeraar en organiseren webinars.
  • Fase 2: tussen augustus en oktober krijg je de contracten van de verzekeraars. In die periode analyseren we de contracten. 
  • Fase 3: In oktober, als alle contracten er zijn, organiseren we de contracteeravonden. Je kunt je hiervoor nu inschrijven.

Wat het KNGF doet

We hebben op verschillende niveaus overleggen en gesprekken met zorgverzekeraars: tussen medewerkers, managers en besturen. Doel is om met goede argumenten input te leveren voor het beleid van de zorgverzekeraars en het beleid te beïnvloeden én om de kwaliteit van fysiotherapie goed te positioneren. Soms worden snelle successen geboekt. Andere keren zijn op de lange termijn de resultaten pas merkbaar. Er zijn momenten waarop we alleen achter de schermen kunnen opereren, bijvoorbeeld als we onder embargo concept-overeenkomsten krijgen en hier niet over kunnen communiceren. En soms is het helaas niet mogelijk om invloed uit te oefenen, bijvoorbeeld omdat dat wettelijk niet mag. Een voorbeeld van dat laatste is het verbod om als belangenbehartiger te adviseren om een overeenkomst niet te tekenen.

Kortom: de contracteercyclus is een precair proces vanwege de vele verschillende belanghebbenden en de wettelijke regels waar we ons als branche- en beroepsvereniging aan moeten houden.

Wie zijn erbij betrokken?

  • Leden van het landelijk team Zorgverzekeraars overleggen regelmatig met zorginkopers en paramedische adviseurs.
  • Manager Beleid overlegt met managers paramedische zorg.
  • Bestuursleden KNGF overleggen met directies zorginkoop.
  • Bestuursvoorzitter Guido van Woerkom heeft contact met Raden van Bestuur zorgverzekeraars.

Overleggen kunnen bijvoorbeeld gaan over signalen die we van onze leden krijgen, over onduidelijke of onredelijke zaken met betrekking tot contractering, kwaliteit, issues die spelen in de regio of bij de Beroepsinhoudelijke Verenigingen (BI’s), administratieve belasting, ontwikkelingen in het werkveld, en nog veel meer. Leden van het landelijk team Zorgverzekeraars voeren samen met regio-adviseurs en zo nodig een vertegenwoordiger van een BI de gesprekken met de zorginkopers en paramedisch adviseurs.

Heb je een vraag?

Neem dan contact op met het team zorgverzekeraars: [email protected]