kngf---selectie---lr--090--mcklin-fotografie.jpg
30 september 2020

Standpunt ongecontracteerd werken

Standpunt KNGF over ongecontracteerd werken.

Ongecontracteerd werken

Naast de vele activiteiten die het KNGF onderneemt in het kader van contracteren, informeert het KNGF haar leden graag zo goed mogelijk over de consequenties van het niet hebben van een overeenkomst.

In verband met het bovenstaande hecht het KNGF bestuur eraan haar standpunt ten aanzien van contractering kenbaar te maken.

Het KNGF vertegenwoordigt alle fysiotherapeuten binnen het zorgstelsel. Het KNGF streeft er naar alle bij haar aangesloten fysiotherapeuten optimaal te ondersteunen. 

Het KNGF vraagt bij zorgverzekeraars aandacht voor de positie van zowel gecontracteerde als ongecontracteerde fysiotherapeuten. 

Het KNGF constateert dat sommige fysiotherapeuten kiezen voor het niet tekenen van contracten met zorgverzekeraars vanwege onvrede over de aangeboden contracten. 

Het KNGF is een voorstander van contracteren wanneer er een balans is tussen belasting en beloning.

Om dat te bereiken is het KNGF voortdurend in gesprek met zorgverzekeraars. Tegelijkertijd ondersteunt het KNGF haar leden in het maken van afwegingen om te komen tot een keuze die het beste past bij de situatie van dat individuele lid.

Het KNGF geeft gevraagd en ongevraagd informatie over rechten en plichten bij al dan niet contracteren.