kngf---selectie---lr--016--mcklin-fotografie.jpg
20 augustus 2020

Werken zonder contract

Je kunt als fysiotherapeut werken met of zonder contract. Op deze pagina lees je waar je rekening mee moet houden.

Relatie met zorgverzekeraar

Als niet gecontracteerde fysiotherapeut heb je in principe geen relatie meer met de zorgverzekeraar. Jouw patiënten hebben die relatie wel. Het is daarom belangrijk goed om aan patiënten uit te leggen wat het betekent om behandeld te worden door een fysiotherapeut die geen contract heeft met een zorgverzekeraar.

Patiënten
Je bent verplicht patiënten te vertellen dat je zonder contract werkt en om de consequenties (voor zover je daarvan op de hoogte bent) te benoemen. Het kan namelijk gevolgen hebben voor zaken als de hoogte van de vergoeding, het aantal behandelingen dat vergoed wordt en de manier van declareren. Informeer een patiënt voordat de behandeling start.

Elke patiënt is er zelf verantwoordelijk voor om polisvoorwaarden goed door te lezen. Als een patiënt een vraag heeft over de polisvoorwaarden en je geeft advies, dan kan de patiënt je hieraan houden. Weet je het antwoord op de vraag niet, dan is het verstandig de patiënt naar zijn zorgverzekeraar te verwijzen. De polisvoorwaarden betreffen immers de afspraken die de patiënt met zijn verzekeraar heeft gemaakt.        

Eisen zorgverzekeraar
Als je een contract hebt met een zorgverzekeraar, kan deze verzekeraar eisen stellen, denk aan de behandelindex, de uitvraag PREM of klanttevredenheid. Als je werkt zonder contract hoef je hier niet aan te voldoen, je hebt immers geen band meer met de verzekeraar. Wél kun je natuurlijk altijd zelf bijvoorbeeld een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren.

Werken zonder contract betekent niet dat je geen enkele verplichting meer hebt. Ook niet-gecontracteerde zorgaanbieders moeten bijvoorbeeld aan de wet, NZa-regelgeving en aan de richtlijnen van de beroepsvereniging (professionele standaard) voldoen.      

Controles door zorgverzekeraar
De zorgverzekeraar kan materiële controles uitvoeren. Dit doen zorgverzekeraars omdat ze de betaalbaarheid van de zorg in de gaten moeten houden. Deze controles voeren ze uit als bijvoorbeeld declaraties opvallen. Bij zowel fysiotherapeuten met als bij fysiotherapeuten zonder contract kan gecontroleerd worden.

Voor het opvragen van patiëntgegevens of het inzien van dossiers is er een belangrijk verschil: Niet-gecontracteerde zorgaanbieders die declaraties bij hun patiënten indienen mogen alleen aan de patiënten gegevens verstrekken. Alleen als de patiënt toestemming geeft om zijn gegevens met de verzekeraar te delen, mag dit.         

Facturatie en vergoeding
Als je geen contract met een zorgverzekeraar afsluit, dan betaalt je patiënt (in beginsel) rechtstreeks aan jou. De patiënt declareert doorgaans zelf de factuur bij de verzekeraar.

Hoeveel een patiënt vergoed krijgt is afhankelijk van de diagnose (basisverzekering/aanvullende verzekering) waarvoor behandeld wordt (aanspraak) en hoe de patiënt verzekerd is.

De terminologie (natura of restitutie) bepaalt op welke vergoeding de verzekerde recht heeft. Als wordt gesproken over een volledig marktconforme vergoeding mag je er vanuit gaan dat er sprake is van een restitutieverzekering en de kosten volledig vergoed worden.
Als er gesproken wordt van een lagere vergoeding dan is sprake van een naturaverzekering en geldt een percentage van het gemiddeld door de zorgverzekeraar gecontracteerde tarief. Deze percentages en vergoedingen zijn te vinden in lijsten die verzekeraars op hun website publiceren.

Voor aanvullend verzekerde zorg is de tekst van de polis bepalend. 

Er zijn verschillende manieren om voor de behandeling te laten betalen. Je kunt bijvoorbeeld één keer per maand alle patiënten een factuur te sturen, een pinautomaat in de praktijk zetten of een Tikkie voor bedrijven sturen. De ontwikkelingen op dit gebied gaan snel.

Bij sommige zorgverzekeraars kun je ook als niet-gecontracteerde fysiotherapeut een factuur indienen. De verzekeraar stuurt voor het eventuele niet-vergoede deel dan een restnota aan de patiënt.

Overzicht maximum tarieven
In het overzichtmaximum tarieven vind je voor een groot aantal zorgverzekeraars en door hen uitgevoerde labels de maximum tarieven voor ongecontracteerde zorg en de vergoedingen vanuit de Aanvullende Verzekeringen. Bekijk het overzicht maximum tarieven.