kngf---selectie---lr--084--mcklin-fotografie.jpg
01 augustus 2023

GLI: verzekeraars en inkoopvoorwaarden

Meer informatie over de verzekeraars en inkoopvoorwaarden.

Registratie 

Met uitzondering van CZ, ONVZ en DSW bieden alle verzekeraars KRF-NL geregistreerde fysiotherapeuten die bijgeschoold zijn op de ontbrekende competenties om te voldoen aan de competenties van de leefstijlcoach én een coachende grondhouding hebben, de mogelijkheid om de GLI aan te bieden. Deze fysiotherapeuten moeten wel als zodanig herkenbaar zijn bij Vektis, dat gebeurt automatisch met de registratie ‘leefstijlcoaching’. 

De GLI wordt veelal ingekocht via de huisartsen-zorggroep in de regio. Als fysiotherapeut ben je  bij de GLI als onderaannemer van de huisartsen-zorggroep. Daarom is het vaak nodig dat je contact zoekt met de huisartsen-zorggroep. Samen met de huisartsen-zorggroep en zorgverzekeraars kun je afspraken maken over welke GLI-programma’s in jouw regio ingekocht gaan worden (of aangeboden gaan worden) en over het declaratieproces. Onderstaand vind je meer informatie over het declaratieproces. Verzekeraars kopen GLI’s af en toe ook rechtstreeks in bij (een samenwerkingsverband van) zorgaanbieders. Veelal is dan het beleid van de preferente verzekeraar leidend en volgen andere verzekeraars. Om dit te regelen kun je gebruik maken van dit signaleringsdocument

Declareren 
Ieder GLI-programma duurt 2 jaar. Na de verwijzing van een huisarts of specialist, wordt allereerst een intake uitgevoerd om te bepalen of het GLI-programma passend is bij de behoefte van de patiënt. Zo ja, dan start daarna de behandelfase. De behandelfase duurt 1 jaar en wordt opgevolgd door een 1 jaar durende onderhoudsfase. 

Voor de declaratie van de GLI wordt onderscheid gemaakt tussen drie fasen.  

  • Intake
  • Behandelfase per kwartaal (4x)
  • Onderhoudsfase per kwartaal (4x)

Intake
Tijdens de intake bekijkt de aanbieder of een patiëntt deel kan nemen aan de GLI. Patiënten krijgen een toelichting op het GLI programma en de aanbieder toetst de motivatie voor deelname aan en afronding van het complete programma. Door de hulpvraag en doelen van een patiënt in kaart te brengen, beoordeelt de aanbieder of de GLI hierop kan aansluiten. De intake wordt als aparte prestatie gedeclareerd. 

Behandelfase per kwartaal 
In de Zorgstandaard Obesitas staat beschreven dat een behandelfase 12 maanden duurt. De looptijd van de prestatie behandelfase is drie maanden. Daarom kan de prestatie behandelfase in totaal vier keer in rekening worden gebracht, in vier aaneengesloten kwartalen.  

De invulling van een programma kan in de praktijk afwijken van deze voorgeschreven doorlooptijd. 

Onderhoudsfase per kwartaal 
In de Zorgstandaard Obesitas staat dat een onderhoudsfase 12 maanden duurt. De looptijd van de prestatie onderhoudsfase is drie maanden. Daarom kan de prestatie onderhoudsfase in totaal vier keer in rekening worden gebracht, in vier aaneengesloten kwartalen.  
De invulling van een programma kan in de praktijk afwijken van deze voorgeschreven doorlooptijd. 

We informeren je via de Fysio E-nieuws en deze website over nieuwe ontwikkelingen op het terrein van de GLI.

Lees ook het vernieuwde stappenplan dat je rechtsboven via 'documenten' kunt bekijken.