kngf---selectie---lr--090--mcklin-fotografie.jpg
23 juni 2021

Gecombineerde LeefstijIinterventie (GLI)

Het aantal Nederlanders met overgewicht neemt toe.

De GLI beoogt een blijvende leefstijlverandering. Hoe? Dat lees je hier.

De GLI is een interventie die zich richt op: 

  • Het verminderen van de energie-inname (minder eten) 
  • Verhogen van de lichamelijke activiteit (meer bewegen)  
  • Toevoegen van op maat gemaakte psychologische interventies ter ondersteuning van de gedragsverandering (ondersteuning bij gedragsverandering) 

De GLI wordt als programma ingekocht door zorgverzekeraars. 

Toename mensen met overgewicht en obesitas 
De afgelopen jaren is het aantal Nederlanders met overgewicht toegenomen. In 2017 had 48.7% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder overgewicht (BMI>25 kg/m2). Inmiddels is dit meer dan 50% van de volwassen Nederlanders. Overgewicht komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Bij obesitas (BMI>30 kg/m2) is dit andersom; er zijn meer vrouwen met obesitas dan mannen. Mensen met overgewicht en obesitas lopen allerlei gezondheidsrisico’s.  

Wat is het gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico? 
Het gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico geeft aan in welke mate het gezondheidsrisico verhoogd is door het lichaamsgewicht. Deze maat wordt bepaald door BMI in combinatie met de aanwezigheid van risicofactoren voor bepaalde aandoeningen en/of co-morbiditeiten. Met co-morbiditeiten worden (bij volwassenen) hart-en vaatziekten, diabetes mellitus type 2, artrose en slaapabneu bedoeld. De Zorgstandaard Obesitas beschrijft hoe het gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico gebruikt kan worden om te bepalen welke zorgbehoefte er is. De GLI is bestemd voor mensen vanaf een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico.

Voor wie is een GLI bedoeld?  
De GLI is voor mensen met een BMI hoger dan of gelijk aan 25 gecombineerd met een co-morbiditeit of mensen met een BMI hoger dan of gelijk aan 30. Dit zijn mensen met een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR) of hoger volgens de indicatiecriteria uit de NGH-richtlijn Obesitas en De zorgstandaard Obesitas. Het gaat hier om ongeveer 4 miljoen Nederlanders.   

Hoe werkt de GLI in de praktijk? 
De GLI is sinds januari 2019 onderdeel van het basispakket. De huisarts verwijst cliënten door voor deelname. Een GLI kan worden aangeboden door verschillende beroepsgroepen: leefstijlcoaches, diëtisten en fysio- en/of oefentherapeuten. Om een GLI aan te mogen bieden moet de aanbieder voldoen aan specifieke voorwaarden.

RIVM GLI-register
De GLI wordt sinds 2019 vergoed vanuit de basisverzekering. Om onderzoek te doen naar de effectiviteit en doelmatigheid van de GLI-programma’s heeft het RIVM, in opdracht van het ministerie van VWS, een GLI-register gemaakt. Dit is een online register waarin gegevens over GLI-deelnemers worden opgenomen mits zij hiervoor toestemming geven. De gegevens uit het GLI-register worden verwerkt in de reguliere halfjaarlijkse GLI-monitor. Lees meer.