kngf---selectie---lr--082--mcklin-fotografie.jpg
28 november 2023

GLI: scholing

Denk je erover de GLI te gaan aanbieden?

Check dan grondig of je aan de voorwaarden voldoet, die door alle betrokken partijen zijn afgesproken.

Het Zorginstituut Nederland stelt als voorwaarde om een GLI aan te bieden dat (een samenwerkingsverband van) aanbieders minimaal beschikken over de competenties van een hbo-leefstijlcoach. Verzekeraars voegen soms nog hun eigen eisen toe. Zo zijn er verzekeraars die in hun inkoopsvoorwaarden opnemen dat iedere aanbieder op zich moet beschikken over de competenties van een hbo-leefstijlcoach.

Competenties
Het KNGF heeft in 2018 een onafhankelijke onderwijskundige een vergelijking laten maken tussen het beroepscompetentieprofiel van de fysiotherapeut (versie 2014) en dat van de hbo-leefstijlcoach (BLCN versie 2016). Op vier terreinen moet de fysiotherapeut worden bijgeschoold om minimaal te beschikken over de competenties van een leefstijlcoach:

  • Ontwerpen van leefstijlinterventies anders dan een beweeginterventie. 
  • Individueel voedingspatroon en voedingsadvisering. 
  • Individueel slaappatroon en -advisering. 
  • Toepassen ontspanning in relatie tot leefstijl. 

Naast deze competenties, stellen interventie-eigenaren van GLI programma’s eigen voorwaarden voor het mogen aanbieden van hun programma. Verzekeraars stellen (soms) ook nog aanvullende eisen. Deze kun je vinden in de inkoopvoorwaarden van de verzekeraars.  

Welke opleidingen worden erkend?  
In opdracht van KNGF heeft een onafhankelijke onderwijskundige een toetsingskader ontwikkeld, waarmee getoetst kan worden of opleidingen bijscholen op de ontbrekende competenties. Een onafhankelijke commissie gebruikt het toetsingskader om te beoordelen of opleidingen fysiotherapeuten bijscholen op de ontbrekende competenties. Is dit zo, dan zal het KNGF het diploma en/of certificaat van deze specifieke opleiding erkennen. Met het diploma van deze opleiding, kan een fysiotherapeut laten registreren als leefstijlcoach. We maakten een overzicht met erkende opleidingen. 

Registratie Leefstijlcoaching  
In de inkoopvoorwaarden van verzekeraars staan de (extra) eisen waaraan voldaan moet zijn om de GLI aan te mogen bieden. Veel verzekeraars stellen dat KRF NL geregistreerde fysiotherapeuten moeten beschikken over een registratie ‘leefstijlcoaching’. Het volgen van een erkende scholing geeft een KRF NL geregistreerde fysiotherapeut toegang tot deze registratie.  

Procedure registratie leefstijlcoaching
Als je aan de onderstaande voorwaarden voldoet, kun je je aanmelden voor de registratie leefstijlcoaching:

  1. Je bent als fysiotherapeut geregistreerd in KRF NL.
  2. Je hebt een erkende opleiding afgerond. 
  3. Registreren in PE-online 

Er worden geen kosten in rekening gebracht voor de registratie leefstijlcoaching. 

Nieuws december 2021: KNGF neemt KABIZ-registratie ‘leefstijlcoach’ over en start herregistratie

Het KNGF-bestuur heeft besloten om de registratiemogelijkheden voor fysiotherapeuten die zich bezighouden met leefstijlcoaching te verruimen.

Fysiotherapeuten die momenteel in het KABIZ-register geregistreerd staan als leefstijlcoach en beschikken over een individuele registratie in KRF, SKF of het Kwaliteitshuis Fysiotherapie, kunnen zich nu ook bij het KNGF en SKF laten registeren als ‘fysiotherapeut-leefstijlcoach’. Deze registratie wordt voor het uitvoeren van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) erkend door alle zorgverzekeraars, met uitzondering van CZ.
 
Daarnaast heeft het KNGF besloten dat er voor alle geregistreerde fysiotherapeut-leefstijlcoaches een herregistratiebeleid gaat gelden. Dit beleid gaat in per 1 januari 2022 en omvat een scholings- en werkervaringsnorm. Met het opnemen van deze herregistratie dragen we bij aan de kwaliteit van de individuele fysiotherapeut-leefstijlcoaches en maken we deze kwaliteit transparant voor stakeholders. Wat houdt het herregistratiebeleid in?

  • Per periode van 5 jaar vragen we om 30 scholingspunten (KNGF) / kwaliteitsuren (SKF).
  • De werkervaringsnorm is vastgesteld op het begeleiden van minimaal 1 GLI-groep per jaar.

Bij vragen kun je terecht bij Roy Jansen ([email protected])