kngf---selectie---lr--085--mcklin-fotografie.jpg
23 juli 2020

Verzuimverzekering

Een ziekteverzuimverzekering is meestal een loondoorbetalingsverzekering in combinatie met arbodienst en re-integratie. Interpolis heeft voor KNGF-leden met een lidmaatschap Compleet de ziekteverzuimverzekering Werkattent.

Verzeker je tegen verzuim werknemers

Als een werknemer arbeidsongeschikt raakt, dan betaalt u maximaal 2 jaar minstens 70% van het laatste loon door aan uw werknemer. Afspraken over de hoogte van het loon zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Ziekteverzuim kan uw winst in de praktijk flink onder druk zetten. U kunt zich tegen de financiële gevolgen van ziekteverzuim verzekeren. Een ziekteverzuimverzekering is meestal een loondoorbetalingsverzekering in combinatie met arbodienst en re-integratie. Interpolis heeft voor KNGF-leden met een lidmaatschap Compleet de ziekteverzuimverzekering Werkattent. Een uniek product met 2 en 5 wachtdagen. De app VerzuimInzicht die hoort bij de verzekering heeft veel voordelen.

  • eenvoudig werknemers ziek en beter melden wanneer u dat het beste uitkomt
  • altijd inzicht in alle openstaande ziekmeldingen
  • informatie over de eerstvolgende actie die de Wet verbetering poortwachter vraagt