kngf---selectie---lr--085--mcklin-fotografie.jpg
10 januari 2023

Verzuimverzekering

Een ziekteverzuimverzekering is meestal een loondoorbetalingsverzekering in combinatie met arbodienst en re-integratie. Interpolis (voor Rabobank klanten) en Avéro Achmea (via het intermediaire kanaal) heeft voor KNGF-leden met een lidmaatschap Compleet een ziekteverzuimverzekering die vallen binnen een mantelovereenkomst met 5% branchekorting.

Verzeker je tegen verzuim werknemers

Als een werknemer arbeidsongeschikt raakt, dan betaalt u maximaal 2 jaar minstens 70% van het laatste loon door aan uw werknemer. Afspraken over de hoogte van het loon zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Ziekteverzuim kan uw winst in de praktijk flink onder druk zetten. U kunt zich tegen de financiële gevolgen van ziekteverzuim verzekeren. Een ziekteverzuimverzekering is meestal een loondoorbetalingsverzekering in combinatie met arbodienst en re-integratie. Interpolis heeft voor KNGF-leden met een lidmaatschap Compleet de ziekteverzuimverzekering ZekerVoorJePersoneel. Een uniek product met veel keuzemogelijkheden om de verzekering bij uw wensen aan te laten sluiten.