kngf---selectie---lr--077--mcklin-fotografie.jpg
23 juli 2020

RI&E branche instrument

Als werkgever ben je verplicht een RisicoInventarisatie en –Evaluatie op te stellen. Met een RI&E breng je de risico’s voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek in kaart. Met de RI&E Fysiotherapiepraktijken van het KNGF bespaar je tijd en ben je vrijgesteld van toetsing.

RI&E Fysiotherapiepraktijken

Voor vrijgevestigde praktijken hebben we een speciale RI&E met branche-risico’s, de RI&E Fysiotherapiepraktijken ontwikkeld. Met dit instrument stel je relatief eenvoudig een eigen RI&E op voor je praktijk.

Toetsingsvrijstelling

Een extra voordeel van het gebruik van deze branche-RI&E is de toetsingsvrijstelling. Praktijken met 25 of minder werknemers zijn vrijgesteld van toetsing van hun RI&E. Vooropgesteld dat deze is opgesteld met het branche-instrument. Praktijkbezoek van een gecertificeerde arbodeskundige of een administratieve toetsing zijn dus niet meer verplicht. Dit is het uiteindelijke resultaat van de KNGF-aanvraag daartoe bij Steunpunt RI&E-instrumenten.