kngf---selectie---lr--018--mcklin-fotografie.jpg
23 juli 2020

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Bij je beroepsuitoefening loop je allerlei risico’s. Zeker wanneer je een eigen praktijk voert. Voor sommige risico’s kan het verstandig zijn om je te verzekeren tegen de financiële gevolgen. Welke risico’s dekt u af?

Stel, je geeft een verkeerde behandeling aan een patiënt en die lijdt daardoor verlies, dan vergoedt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering de schade. Je kan je met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekeren tegen zaak-, letsel- en vermogensschade. De premie is afhankelijk van de grootte van je praktijk. Ook waarnemers hebben belang bij een dergelijke verzekering. Denk bij het afsluiten onder andere aan de dekking, nevenactiviteiten en het inloop- en uitlooprisico. Je aansprakelijkheidsverzekering biedt veelal standaard geen dekking bij verkeer. Daarvoor is dus een aanvullende dekking nodig. VvAA geeft KNGF-leden met een Compleet lidmaatschap  33% korting op het reguliere tarief. Een VvAA lidmaatschap is niet vereist. Praktijkhouders kunnen ook personeel meeverzekeren.