kngf---selectie---lr--032--mcklin-fotografie.jpg
02 februari 2024

SROF en DEMP

Het KNGF stemt structureel af met het Studie Richtings Overleg Fysiotherapie (SROF) en de koepel Dutch Educational Masters of Physiotherapy (DEMP).

Naast elkaar te informeren over actuele ontwikkelingen wordt waar van toepassing samen gewerkt in onderwijs en ontwikkeling. Zowel het SROF als het DEMP zijn betrokken bij projecten aangaande de Beroepskolom en het Beroepsprofiel Fysiotherapeut.

SROF
De opleidingen die een bacheloropleiding fysiotherapie verzorgen zijn verenigd in het SROF. Er zijn in Nederland tien hogescholen en twee niet gesubsidieerde opleidingen. Het SROF zorgt voor uniformiteit door gezamenlijke producten te ontwikkelen, zoals een Landelijk Opleidingsprofiel Bachelor Fysiotherapie, een Nationaal diplomasupplement en een visitatiemethodiek. De opleidingen baseren hun eindtermen en curriculum op het Beroepsprofiel Fysiotherapeut.

DEMP
DEMP is de koepel van de opleidingsinstellingen die één of meerdere masteropleidingen Fysiotherapie verzorgen. De volgende aangesloten instellingen vormen gezamenlijk DEMP: Saxion Hogeschool, Avans+, SOMT, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden, Breederode Hogeschool, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Utrecht. Het overzicht van de masteropleidingen die toegang geven tot een deelregister van verbijzonderd fysiotherapeuten vind je hier. Deze opleidingen baseren hun leerresultaten en curricula mede op basis van de Beroepsprofielen die door de Beroepsinhoudelijke verenigingen worden opgesteld. De hoofddoelstelling van DEMP is het versterken van de maatschappelijke positie van het masteronderwijs op het terrein van de fysiotherapie in Nederland. De uitvoering van dit doel ligt in handen van de aangesloten instellingen.