kngf---selectie---lr--032--mcklin-fotografie.jpg
28 oktober 2020

SROF

 De opleidingen die een bacheloropleiding fysiotherapie verzorgen zijn verenigd in het Studie Richtings Overleg Fysiotherapie (SROF).

Er zijn in Nederland tien hogescholen en twee niet gesubsidieerde opleidingen. Het SROF zorgt voor uniformiteit door gezamenlijke producten te ontwikkelen, zoals een voortgangstoets, een Nationaal diplomasupplement en een visitatiemethodiek. De opleidingen baseren hun eindtermen en curriculum op het beroepsprofiel van de Fysiotherapeut. 

Dutch Educational Masters of  Physiotherapy (DEMP) is de koepel van de opleidingsinstellingen die één of meerdere professional master opleidingen verzorgen. Het KNGF heeft meegeholpen bij het ontwikkelen van een EVC procedure (erkenning verworven competenties). De criteria worden toegepast op het beroepsprofiel.