kngf---selectie---lr--064--mcklin-fotografie.jpg
15 april 2024

Beroepsprofielen

Het KNGF maakte het Beroepsprofiel Fysiotherapeut (BP) voor de fysiotherapeut. Een aantal beroepsinhoudelijke verenigingen (BI’s) heeft een eigen beroepsprofiel gebaseerd op dit algemene profiel.

Wat is een beroepsprofiel?

Het Beroepsprofiel Fysiotherapeut beschrijft het beroep en de vakbekwaamheid van de fysiotherapeut, de fysiotherapeutische context waar de fysiotherapeut werkt en welke minimale rollen en competenties die nodig zijn om het vak uit te voeren.

 

 

In de beroepskolom staat een beschrijving het beroep en de geformaliseerde beroepsuitoefeningen.

Het Beroepsprofiel Fysiotherapeut geeft richting aan de ontwikkeling en uitvoering van het vak.

Waarom een beroepsprofiel?

De belangrijkste doeleinden van een BP:

  • Geeft sturing aan de ontwikkeling en uitvoering van het vak
  • Vormt de basis voor de eindtermen en het curriculum van de onderwijsinstellingen
  • Biedt duidelijkheid aan patiënten, andere zorgverleners en verzekeraars
  • Accrediterende instanties zoals de Inspectie en NVAO gebruiken het als referentie bij het beoordelen van de voorwaarden en de feitelijke uitoefening van het vak

Actuele beroepsprofielen

Naast het Beroepsprofiel Fysiotherapeut kent elke beroepsinhoudelijke vereniging ook een eigen beroepsprofiel. Dit zijn de actuele profielen binnen de fysiotherapie:

 

Voorbehouden en bijzondere handelingen

Voorbehouden en bijzondere handelingen verlangen specifieke waarborgen. Het KNGF biedt als beroepsorganisatie met een speciale brochure helderheid in de bevoegdheid, bekwaamheid en aansprakelijkheid van de fysiotherapeut bij het uitvoeren van voorbehouden en bijzondere handelingen.

Download de brochure