always-on---derek--001--mcklin-fotografie---klein.jpg
13 maart 2024

Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 27 maart om 19.00 uur vindt de 295ste Algemene Ledenvergadering van het KNGF plaats.

Onderwerpen
De Benoemingsadviescommissie (BAC) is statutair onder andere verantwoordelijk voor de selectie en voordracht van een nieuwe voorzitter van het KNGF. Zoals bekend is Guido van Woerkom per 1 maart jl. als zodanig afgetreden. Uit de selectieprocedure is Lodi Hennink als voor te dragen kandidaat-voorzitter naar voren gekomen. 

Het Kwaliteitskader wordt opnieuw in stemming gebracht, vanwege het grote belang en de plaats die het kader -gebaseerd op ons Kwaliteitshuis- inneemt in onze toekomstvisie. Maar nu met een ontbindende financiĆ«le voorwaarde en een helder inzicht in de invulling van de uitvoering. 

Stemmen
In de periode van 13 maart tot en met de ALV op 27 maart kunnen leden met stemrecht hun stem uitbrengen. Zie hiervoor Reglement ALV

De vergaderstukken:  zijn alleen voor leden toegankelijk

 

Deze informatie is alleen voor leden van het KNGF beschikbaar.