kngf---selectie---lr--075--mcklin-fotografie.jpg
02 december 2019

DCSPH. Diagnosecodesysteem 2020

Vanaf 1 januari 2020 is de nieuwe uniforme diagnosecodelijst DCSPH van kracht.

De DCSPH-code is de vertaling van de medische indicatie in een diagnosecode. De diagnosecode wordt gebruikt voor onder meer het declareren van de behandeling van nieuwe patiënten bij zorgverzekeraars. Voor lopende behandelingen hoef je niets te veranderen. Uniformering van de codelijst is één van de actiepunten uit de Bestuurlijke afspraken paramedische zorg.

DCSPH-lijst

De diagnosecodelijst wordt door zorgverzekeraar én zorgaanbieder op dezelfde, uniforme manier gebruikt. Per code staat er in de nieuwe lijst omschreven waar de code voor bedoeld is en wanneer deze ingezet mag worden. Wat betekent dit concreet? Behalve dat het minder administratie oplevert, zorgt de nieuwe lijst er ook voor dat er minder discussie kan ontstaan per code. Het aantal foutmeldingen en correcties verminderen waardoor ook administratieve lastendruk afneemt.

DCSPH lijst downloaden

Je kunt de laatste versie van de DCSPH lijst downloaden bij Vektis op de pagina ‘PM304 Declaratie paramedische hulp’. Onder documenten vind je de meest recente DCSPH-codelijsten. Je selecteert daar de lijst met de meest recente datum, en eventueel ook de invulinstructie en het addendum bij de invulinstructie. Vervolgens klik je op ‘download selectie’.

Softwareleveranciers hebben de nieuwe codes gekregen om ze te integreren in de EPD-systemen. 

Overgang van oud naar nieuw

De huidige lijst blijft open voor behandelperiodes die voor 1 januari 2020 gestart zijn. De nieuwe lijst geldt voor behandelingen die na deze datum starten. Wat betekent dit voor jouw administratie?

  • De behandelperiodes die voor 1-1-2020 zijn gestart blijven op de oude codes. Je mag geen diagnosecodes veranderen bij lopende behandelperiodes.

  • Cliënten die de eerste 20 behandelingen niet vergoed hebben gekregen omdat de aanspraak in bijlage 1 (chronische lijst) valt, houden ook na 1 januari 2020 de ‘oude’ diagnosecombinatie. Dus ook als deze in de nieuwe lijst op ‘dicht’ staat. Als je bij deze cliënten nieuwe codes zou gebruiken gaat het systeem anders opnieuw 20 behandelingen eigen risico opvoeren.

  • Alleen nieuwe behandelperiodes (die starten na 1 januari 2020) krijgen diagnosecodes uit de nieuwe lijst.

Na verloop van tijd worden de oude codes (van patiënten met aanspraak bijlage 1) aangepast. Dit zal niet in 2020 gebeuren.