beroepsprofiel.jpg
24 november 2023

Beroepsprofielen van de beroepsinhoudelijke verenigingen (BI’s) herzien

Na alle gezamenlijke inspanning zijn op de ALV van 23 november de 14 beroepsprofielen van de beroepsinhoudelijke verenigingen vastgesteld. Een mooi en belangwekkend resultaat voor de beroepsgroep!

De beroepsprofielen van de BI’s zijn gebaseerd op het algemene Beroepsprofiel Fysiotherapeut. Dit profiel beschrijft het beroep en de vakbekwaamheid van de fysiotherapeut, de fysiotherapeutische context waar de fysiotherapeut werkt en welke minimale rollen en competenties die nodig zijn om het vak uit te voeren. In de beroepskolom staat een beschrijving het beroep en de geformaliseerde beroepsuitoefeningen.

Lotte Kunst, projectleider: “Het was een intensief proces met af en toe flinke discussies. We hebben van elkaar geleerd, elkaar aangevuld en soms was het nodig om over onze eigen schaduw heen te stappen. Er staat nu een goede basis waar we op voort kunnen borduren.”

De belangrijkste doelen van een beroepsprofiel zijn:

  • Geeft richting aan de ontwikkeling en uitvoering van het vak.
  • Biedt een eenduidig kader, in dezelfde taal, voor patiënten, fysiotherapeuten, opleidingsinstanties, accrediterende instanties, andere zorgprofessionals, onderzoekers en beleidsmakers.

Binnenkort staan de nieuwe beroepsprofielen op deze webpagina