fysio-met-oudere-patient.jpg
07 december 2023

Beroepscode Fysiotherapie in Nederlands én Engels beschikbaar

Alle fysiotherapeuten krijgen tijdens hun carrière wel eens te maken met een moreel dilemma; van klein tot complex.

Neem je wel of niet een cadeautje van je patiënt aan? Geef je wel of niet gehoor aan gevoelens voor een patiënt? Hoe bepaal je of jouw handelen goede zorg is in deze concrete situatie, op dat moment, in die omstandigheid? Fysiotherapeuten moeten zich er altijd van bewust zijn dat waarden en normen, maar ook gevoelens en opvattingen, een rol spelen tijdens het zorgverleningsproces en in de communicatie.

De Beroepscode voor de fysiotherapeut bevat een verzameling waarden en normen die als leidraad dienen voor het professioneel handelen en je krijgt handvatten om afwegingen te maken. De Beroepscode en de toelichting zijn nu beschikbaar in het Nederlands én in het Engels.