Algemene Ledenvergadering

Op donderdag 13 juni 2019 is de 282 ste Algemene Ledenvergadering van het KNGF.

Agenda Algemene Ledenvergadering

Aanvang: 18.00 uur
Locatie: KNGF kantoor, Stadsring 159b te  Amersfoort

U kunt hierbij aanwezig zijn. Meld u aan: op mijnkngf.nl

1)    Opening

2)    Ingekomen stukken en mededelingen
Brief van dhr J.J. Kingma d.d. 20190512
Brief van bestuur aan dhr. J.J. Kingma d.d. 20190517

Brief van dhr. J.J. Kingma 20190514
Brief van bestuur aan dhr J.J. Kingma d.d. 20190520

3)    Verslag van de ALV van het KNGF d.d. 22 november 2018
Gevraagd besluit:
Vaststellen van het verslag van de ALV van het KNGF d.d. 22 november 2018.
Bijlage 1: Verslag ALV KNGF 22 november 2018

4)    Jaarverslag 2018
Gevraagd besluit:
Vaststellen van het KNGF jaarverslag 2018.
Bijlage 1 - KNGF Jaarverslag 2018
Bijlage 2 - Advies Consilium aan bestuur inzake jaarverslag

5)    Financieel jaarverslag 2018
Gevraagd besluit:
Vaststellen van het KNGF financieel jaarverslag 2018
Toelichting op financieel jaarverslag 2018
Bijlage 1 - KNGF financieel jaarverslag 
Bijlage 2 - Advies Consilium bestuur financieel jaarverslag

6)    Decharge van het bestuur van het KNGF
Gevraagd besluit:
Verlenen van decharge aan het bestuur van het KNGF voor het gevoerde beleid in 2018.

7)    Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL)
Gevraagd besluit:
Instemmen per 1-1-2020 CKR vervangen door KRF NL
Toelichting op gevraagd besluit KRF NL
Bijlage 1 - Correspondentie tussen Consilium en bestuur 
Bijlage 2 - Beleidsdocument KRF NL 
Bijlage 3 - Reglement KRF NL
Bijlage 4 - Factsheet

8)    Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg
Gevraagd besluit:
Het KNGF-bestuur mandateren tot ondertekening van de Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg.
Toelichting gevraagd besluit. 
Bijlage 1 - Onderhandelingsakkoord Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg 2019 - 2022
Bijlage 2 - Adviesaanvraag Consilium Bestuurlijke Afspraken PZ 
Bijlage 3 - Advies Consilium inzake Bestuurlijke Afspraken PZ

9)    Benoemingen leden Consilium 
Toelichting benoemingen leden Consilium
Gevraagde besluiten:
a.    Benoemen van Maaike Hof als lid van het Consilium (algemeen fysiotherapeut)
b.    Benoemen van Laura de Haas als lid van het Consilium (student).
c.    Herbenoemen van Anneloes Overvelde als lid van het Consilium (beroepsinhoudelijke verenigingen – demografie).
d.    Benoemen van Marc B. Rietberg als lid van het Consilium (beroepsinhoudelijke verenigingen – setting).

10)    Terugblik en vooruitblik Consilium

11)    Stand van zaken actuele onderwerpen
    Contractering zorgverzekeraars 2020 

12)    Rondvraag

13)    Sluiting

Trefwoorden: