kngf---selectie---lr--008--mcklin-fotografie.jpg
21 september 2020

Modelovereenkomst praktijkwaarneming en medewerking

Met de invoering van de Wet DBA is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft. In plaats van de VAR kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers modelovereenkomsten gebruiken. De Belastingdienst krijgt meer ruimte om handhavend op te treden. We adviseren je gebruik te maken van de door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten. Dan is er duidelijkheid over de arbeidsrelatie én je voldoet aan de eisen die de Wkkgz hieraan stelt.

Als je als ZZP er werkzaam bent in een vrijgevestigde praktijk of je wilt gaan werken met een ZZP er is het advies om gebruik te maken van de modelovereenkomsten. Deze overeenkomsten worden gebruikt wanneer er geen sprake is van een dienstverband, maar van zelfstandigen. De een is opdrachtgever en de ander is opdrachtnemer.  Het is van belang dat de afspraken tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer goed worden vastgelegd, maar net zo belangrijk is dat deze afspraken in de praktijk worden nageleefd. Bij het gebruik van de modelovereenkomsten is er dus geen sprake van een arbeidsovereenkomst en geen bescherming vanuit het arbeidsrecht.
 

Wijzigingen modelovereenkomsten 8 maart 2022

In de overeenkomsten zijn aanpassingen gedaan in verband met  relevante wetgeving (bijv. Wkkgz, Wtza) . Verder zijn er enkele artikelen in de overeenkomst aangepast om meer duidelijkheid te geven en onenigheid te voorkomen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De volgende artikelen zijn aangepast:

  • Artikel 1.4. Dit artikel is aangepast aan de laatste ontwikkelingen rondom het kwaliteitshuis fysiotherapie
  • Artikel 1.6. Hier is een verduidelijking gekomen over wat de opdrachtgever van de opdrachtnemer mag verwachten als het gaat om dossiervorming en verslaglegging
  • Artikel 3.1. Dit artikel is aangepast om te verduidelijken wat onder zelf gerealiseerde omzet wordt verstaan.
     

Goedgekeurd door Belastingdienst

De modelovereenkomsten zijn samen met onze partner VvAA ontwikkeld en goedgekeurd door de Belastingdienst. De overeenkomsten zijn geldig tot 8 maart 2027.
 

Binnenkort 

In de FysioPraxis lees je binnenkort een uitgebreid artikel over 'Zzp-update 2022'. En tijdens de DvdF op 21 mei geeft VvAA nog een interactieve sessie over het onderwerp. 
 

Meer weten?

Wil je meer weten over de wet DBA? Ga dan naar rijksoverheid/wet deregulering-beoordeling-arbeidsrelaties-dba.