kngf---selectie---lr--008--mcklin-fotografie.jpg
21 september 2020

Modelovereenkomst praktijkwaarneming en medewerking

Met de invoering van de Wet DBA is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft. In plaats van de VAR kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers modelovereenkomsten gebruiken. De Belastingdienst krijgt meer ruimte om handhavend op te treden. We adviseren je gebruik te maken van de door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten. Dan is er duidelijkheid over de arbeidsrelatie én je voldoet aan de eisen die de Wkkgz hieraan stelt.

De VAR is afgeschaft

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) was een document dat werd afgegeven door de Belastingdienst, waarin stond vermeld wat de fiscale verhouding is van een zelfstandige. De VAR-Wuo gaf zekerheid aan de opdrachtgev... ...

Deze informatie is alleen voor leden van het KNGF beschikbaar.