kngf---selectie---lr--042--mcklin-fotografie.jpg
23 juli 2020

AVG programma

Het KNGF heeft voor haar leden het handige online 15-stappenplan.

Een praktische online tool met daarin alle benodigde templates, contracten, verklaringen en verwerkersovereenkomsten die je bij het invullen van het stappenplan nodig hebt.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht in Nederland en alle overige Europese lidstaten. De AVG vervangt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Iedere organisatie is zelf verantwoordelijk voor het tijdig voldoen aan de AVG.

Stappenplan en online tool

Het KNGF heeft voor haar leden het handige 15-stappenplan en het online programma van de Stichting AVG geselecteerd. Zij bieden een praktische online tool met daarin alle benodigde templates, contracten, verklaringen en verwerkersovereenkomsten die je bij het invullen van het stappenplan nodig hebt. 

Na het doorlopen van het programma krijg je een verklaring waarmee je kunt laten zien dat je de belangrijkste noodzakelijke maatregelen hebt genomen. Implementatie van de AVG is geen eenmalige gebeurtenis. Het beheer moet ook goed worden belegd binnen je organisatie. Ook hiermee helpt deze tool je.

Bekijk hoe het stappenplan werkt:

 

 

Het AVG programma voor KNGF Compleet leden

Ben je KNGF Compleet lid, dan kan je het AVG programma aanschaffen voor € 72,50 per jaar (incl. btw). Het betreft een licentie overeenkomst met een looptijd van telkens één jaar. 

Aanmelden in 3 stappen

  1. Aanmelden voor AVG-programma kan via deze link
  2. Bent u nieuw bij AVG? Vul dan  de kortingscode in: KNGFAVG70
  3. Druk op verzenden en vul het formulier in.

Voor vragen kan je contact opnemen met stichting AVG telnr. 0183-207803.
 

Programma interne Functionaris Gegevensbescherming

De fysiotherapiepraktijk moet sinds 25 mei 2018 voldoen aan de eisen van AVG. Fysiotherapiepraktijken verwerken gezondheidsgegevens. Voldoet de hoeveelheid persoonsgegevens aan het grootschaligheidscriteria? Dan is het verplicht om een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen.

Er is sprake van grootschaligheid, wanneer:
• Bij een praktijk of instelling meer dan 10.000 patiënten ingeschreven staan óf gemiddeld meer dan 10.000 patiënten per jaar behandeld worden;
• De gegevens van deze patiënten in één informatiesysteem staan.

De praktijk kan een interne FG aanstellen. Dat heeft verschillende voordelen ten opzichte van een externe FG. Het is vaak voordeliger en interne FG kent de organisatie beter. Het KNGF heeft samen met Eldermans & Geerts een dienstverleningspakket ontwikkeld voor de praktijk. Dit pakket bestaat uit een opleiding, terugkomdag en een helpdesk voor het ondersteunen van de interne FG. De nieuwe opleidingsdag voor 2020 is vastgesteld op 15 september. Inschrijven kan via het scholingsportaal.

Let op! De rol van een FG kan alleen door een werknemer worden vervuld als dit niet tot een belangenconflict leidt met zijn andere taken en verantwoordelijkheden. Vuistregel is dat eigenaren, managers, bestuurders en aandeelhouders geen FG kunnen zijn.

Om als FG werkzaamheden onafhankelijk te kunnen uitvoeren heeft de FG voor zijn taken ontslagbescherming. Dit geldt niet wanneer er sprake is van disfunctioneren.

Heb je vragen over de AVG?

De AVG Helpdesk voor Zorg & Welzijn biedt praktische, inhoudelijke informatie over de AVG en aanverwante wet- en regelgeving zoals de WGBO en de NEN 7510. De AVG Helpdesk voor Zorg & Welzijn is een initiatief van het ministerie van VWS en diverse branche - en beroepsorganisatie binen de zorg- en  welzijnsector.

Let op: de AVG Helpdesk voor Zorg & Welzijn beantwoord geen vragen over het stappenplan van stichting AVG en het programma interne FG. Voor vragen over het AVG stappenplan kan je  terecht bij stichting AVG en voor het programma interne FG kan je contact opnemen met KNGF.