kngf---selectie---lr--047--mcklin-fotografie.jpg
17 juli 2020

Maatschapsdeel overdragen

Een handige stopperschecklist voor als je je maatschapsdeel wilt overdragen.

Als maat je maatschapsdeel overdragen, dat vraagt nogal wat voorbereiding. Wij hebben voor jou een overzichtelijke checklist gemaakt, zodat je geen stappen overslaat.

Oriënteren

 1. Je hebt een adviseur geselecteerd voor de nodige ondersteuning.
 2. Je hebt de financiële consequenties voor nu en later goed in beeld o.b.v. een gewenste verkoopopbrengst van je maatschapsdeel.
 3. Je weet wat fiscaal het beste moment is om te stoppen. Het tijdstip en de methode van overdracht en de fiscale afhandeling van de stakingswinst zijn van grote invloed op het inkomen daarna. 
 4. In geval eigen personeel geinteresseerd is in een overname, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om minimaal 36 maanden voor daadwerkelijke overdracht met de voorbereiding te beginnen. 
 5. Je weet voor jezelf of je betrokken blijft bij je vak of dat je gaat genieten van je vrije tijd.

Alles afgerond? Dan is het tijd voor de volgende fase.

Voorbereiding

 1. Je hebt een handig tijdschema opgesteld.
 2. Je hebt je maten geinformeerd over je voornemen om te stoppen. Soms is in een maatschapsovereenkomst opgenomen dat de overige maten de maatschap voortzetten en het maatschapsaandeel van de uitredende maat overnemen.
 3. Je hebt het praktijkprofiel gereed voor de mogelijke opvolger(s). Je kan een gespecialiseerde adviseur een praktijkanalyse laten maken.
 4. Alle inkomsten en verplichtingen zijn waarheidsgetrouw in beeld gebracht voor een inschatting van de toekomstige winstgevendheid en goodwill.
 5. Je hebt alle samenwerkingspartners en je personeel geinformeerd over je plannen. 
 6. Je administratie - inclusief verzekeringen-  is up-to-date voor de overdracht

Alle stappen doorlopen, dan is het tijd voor de volgende fase.

Van onderhandelen naar contract

Het onderhandelen is een spannende fase. Zorg er voor dat alles goed in een contract wordt vastgelegd:

 1. Naast het pand (en inventaris) kan de praktijk zelf ook een waarde vertegenwoordigen. Deze goodwill heb je laten bepalen door een adviseur.
 2. Je hebt de onderhandelingen afgerond. De verkoopprijs is overeengekomen. 
 3. Je hebt de intentieverklaring laten opstellen door een jurist en ondertekend.
 4. Eventueel due dilligence-onderzoek (verificatie  van de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie en administratie) door je opvolger heeft plaatsgevonden
 5. Je hebt de voorlopige overname overeenkomst door een deskundige of meerdere deskundigen (accountant, jurist etc.) laten opstellen en ondertekend.
 6. Je bent nu klaar voor de volgende stap.

Overdracht

Bij de overdracht van je maatschapsdeel zijn er nog een aantal formele zaken waar je op moet letten:

 1. Je hebt de datum van de overdracht vastgesteld. Na de overdrachtsdatum ben je formeel geen maat meer.
 2. Je loopt op de overdrachtsdatum de inventarisatielijst door, inclusief de werking van apparatuur en aanwezige voorraden.
 3. Je hebt de patiënten geïnformeerd over de overdracht van hun dossiers.
 4. De overdracht heeft plaatsgevonden. Gefeliciteerd!

Uiteraard neem je even de tijd om dit te vieren (met de opvolgers?). Daarna verleen je nog wat nazorg. 

Nazorg

Nu je formeel geen maar meer bent van een praktijk, zorg je nog voor de volgende zaken:

 1. Het is mogelijk dat er na overdracht nog nagekomen baten vrijkomen of dat er nog vorderingen openstaan. Controleer of je deze baten hebt ontvangen en vorderingen zijn betaald.
 2. Bij de Belastingdienst meld je je af als werkgever.
 3. Bij de Belastingdienst meld je je af als ondernemer voor de inkomstenbelasting en de BTW.
 4. Je hebt bepaald of je BIG geregistreerd kunt en wilt blijven. Je moet dan wel voldoen aan de werkervaringseis van de Wet BIG bij herregistratie. 
 5. Als je toch nog (tijdelijk) als fysiotherapeut wilt werken, kan het zinvol zijn om je AGB-code te behouden.
 6. Je hebt het pensioenfonds SPF geïnformeerd over de einde eigen deelname. Vaak geldt een aanvraagtermijn van minimaal zes maanden voor de ingangsdatum van je pensioen.

Wil je betrokken blijven en op de hoogte blijven van ontwikkelingen in je vakgebied? Blijf dan lid van het KNGF. Je kan je lidmaatschap omzetten naar een Belangstellend lidmaatschap.