kngf---selectie---lr--060--mcklin-fotografie.jpg
06 februari 2023

Intramuraal

Het KNGF wil intramuraal werkzame fysiotherapeuten profileren en positioneren. In een omgeving die sterk verandert.

De werkomgeving verandert

Ziekenhuizen moeten scherper op kosten letten en zorgdragen voor doelmatige inzet van de beschikbare middelen. Ook behandelvormen ontwikkelen zich, daardoor worden patiënten steeds korter opgenomen in het ziekenhuis. Dat heeft grote betekenis voor de doelstellingen en methoden van de ziekenhuisfysiotherapie.

Ons doel 

Het optimaal profileren en positioneren van de ‘intramuraal werkzame fysiotherapeut’ binnen de keten en netwerken gegeven de relevante ontwikkelingen en context.

  • We formuleren de rol van de intramuraal werkzame fysiotherapeut en een visie op het vak ‘intramurale fysiotherapie’
  • We geven inzicht in het aanbod aan opleidingen/competenties en kwaliteitsmiddelen en ontwikkelen nieuwe opleidingen als die ontbreken
  • Wat is de meerwaarde van intramurale fysiotherapie? Deze waarde tonen we aan met wetenschappelijke literatuur, factsheets, statement papers, best practices en onderzoek
  • Met tools of toolkits brengen de deze meerwaarde in de praktijk

Regionalisering

Ook op lokaal en regionaal niveau wordt steeds meer georganiseerd. Voor fysiotherapeuten betekent dit dat zij meer in lokale en regionale multidisciplinaire samenwerkingsverbanden zullen opereren om de zorg integraal te kunnen leveren. Een voorbeeld van zo'n samenwerkingsverband is De Gelderse Vallei.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Bouwien Douwes, [email protected]