kngf---selectie---lr--016--mcklin-fotografie.jpg
19 augustus 2020

Fysiotherapie voor verstandelijk gehandicapten

Fysiotherapie voor mensen met een verstandelijke beperking beweegt zich op een bijzonder onderdeel van het werkgebied van de fysiotherapeut.

Een werkgebied dat zeer uitgebreid is omdat de verstandelijk beperkte als doelgroep, en hiermee ook de indicaties voor fysiotherapeutisch handelen, zeer divers is.

Nederlandse Vereniging van Fysiotherapeuten voor Verstandelijk Gehandicapten (NVFVG) is opgericht in juli 2005. Het doel van de vereniging is het verbeteren van de kwaliteit van de fysiotherapeutische ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast wil de vereniging de belangen van haar leden behartigen.