kngf---selectie---lr--077--mcklin-fotografie.jpg
21 augustus 2020

Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapie

Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapie richt zich op problemen die verband houden met het werk van de individuele werknemer.

Zaken die aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld werkhouding, werkplek, werktaken, werkduur en werkorganisatie.

Arbeidsfysiotherapeut

De arbeidsfysiotherapeut informeert, adviseert en behandelt met als doel klachten en verzuim te voorkomen. Naast fysiotherapie kan de behandeling ook bestaan uit een (re-integratie)trainingsprogramma, een instructietraining op de werkplek of een werkplekonderzoek.  

De bedrijfsfysiotherapeut

De bedrijfsfysiotherapeut is opgeleid om, na grondig onderzoek, op bedrijfsniveau de arbozorg te verbeteren. 

De Nederlandse Vereniging voor Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeuten (NVBF) behartigt de belangen van de bij hen aangesloten bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeuten.