kngf---selectie---lr--016--mcklin-fotografie.jpg
21 augustus 2020

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Vermoed je dat een patiƫnt het slachtoffer is van huiselijk geweld of kindermishandeling?

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling ondersteunt bij de afweging hoe je dan moet handelen en wanneer je moet melden. Per 1 januari 2019 is de meldcode veranderd. De professionele norm is nu om melding te doen bij Veilig Thuis als je vermoedt dat er sprake is van acute en structurele onveiligheid. Aan de hand van 5 stappen kunnen professionals bepalen of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.