kngf---selectie---lr--090--mcklin-fotografie.jpg
25 mei 2021

Dossier COPD

Op deze pagina vind je alle nieuwsberichten en artikelen over fysiotherapie en COPD.

Nieuwsberichten

Vergoedingen en bekostiging COPD

21 januari 2021: Onze afdeling Ledenvoorlichting krijgt vrij veel vragen over de wijziging van de aanspraken COPD zoals die per 1 januari jl. zijn doorgevoerd. Met deze wijziging kunnen patiënten in categorie B met een hoge ziektelast in aanmerking komen voor een groter aantal behandelingen: 70 in het eerste jaar van behandeling en 50 in de jaren daarna. Hoe zit het precies?
4 september 2020: Fysiotherapie bij COPD voor patiënten met GOLD II en hoger wordt vergoed. De voorwaarden vind je op deze pagina.
28 juli 2020: Discrepantie tussen de KNGF-richtlijn en vergoedingsaanspraak kan leiden tot een toename in de administratieve last, wat we erg vervelend vinden. Daarom wordt in samenspraak met Zorginstituut Nederland en andere partijen gezocht naar een oplossing hierin.
18 juni 2020: Ieder(in), KBO-PCOB en de Patiëntenfederatie Nederland vragen in een gezamenlijke brief aan de Tweede kamer om de vergoeding van fysiotherapie te verbeteren.
11 juni 2020: Ter voorbereiding op het Algemeen Overleg Pakketbeheer op 17 juni schreef onze voorzitter een brief aan de leden van de Vaste Commissie voor de Volksgezondheid van de Tweede Kamer.

Richtlijn COPD

26 november 2020: Vanaf vandaag kun je aan de slag met de e-learningmodule KNGF-richtlijn COPD. In deze e-learning neem je op een praktijkgerichte, interactieve manier (met onder meer filmpjes en animaties) kennis van de KNGF-richtlijn COPD en krijg je duidelijke handvatten aangereikt zodat je de richtlijn direct kunt toepassen.
28 juli 2020: De nieuwe KNGF-richtlijn COPD gepubliceerd en te vinden op het Kennisplatform. De richtlijn is een herziening van de richtlijn uit 2008 en geeft handvatten voor het diagnostisch en therapeutisch proces bij patiënten met COPD. Hierbij is aandacht voor patiënten met zowel hoge als lage symptoomlast, stabiel COPD of rondom een longaanval en met of zonder comorbiditeit.

Defysiotherapeut.com

18 november 2020: onze publiekswebsite defysiotherapeut.com vertelt COPD-patiënt Jan zijn verhaal. ‘Zonder fysiotherapie zou ik nu met een zuurstoftank lopen.’ Dit jaar heeft het KNGF de rol van fysiotherapie bij de behandeling van mensen met COPD breed op de kaart gezet in de media, door het uitbrengen van een herziene richtlijn COPD en met een themanummer van FysioPraxis. Meer informatie over (het toepassen van) fysiotherapie bij COPD vind je op de themapagina COPD op ons Kennisplatform.
17 februari 2020Uitzending RADAR met aandacht voor fysiotherapie bij ernstig COPD.

Factsheet COPD

28 juli 2020. We hebben een factsheet COPD ontwikkeld met recente cijfers en de nieuwste inzichten.