kngf---selectie---lr--018--mcklin-fotografie.jpg
04 september 2020

Bekostiging COPD

Fysiotherapie bij COPD voor patiënten met GOLD II en hoger wordt vergoed. De voorwaarden vind je op deze pagina.

Wie komt in aanmerking?

Om voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking te komen moet de patiënt voldoen aan:
1. Minimaal Gold classificatie II of hoger (tabel 1 in dit document).
2. Het (maximum) aantal behandelingen waar de patiënt recht op heeft is gekoppeld aan de zwaarte van de aandoening. De criteria hebben betrekking op de ernst van de symptomen (gemeten met de mMRC en CAT) en het aantal en ernst van exacerbaties/longaanvallen (tabel 2 in dit document).

Indeling van patiënten
Of de patiënt voldoet aan de criteria bepaalt de fysiotherapeut bij bekende patiënten. Gebruik hiervoor het stroomschema ‘Aanspraken COPD Basisverzekering’. Voor nieuwe patiënten is informatie van de longarts noodzakelijk. Ook als bij bekende patiënten twijfel bestaat over de juiste indeling, is het verstandig om daar met de behandelend arts (huisarts of longarts) over te overleggen. Leg deze beslissing vast.

Wat wordt wanneer vergoed?

Er wordt een onderscheid gemaakt in het maximaal aantal behandelingen in het eerste behandeljaar en het maximaal aantal vervolgbehandelingen in de jaren daarna. Door het Zorginstituut worden de behandelingen in het tweede en in de volgende jaren ‘onderhoudsbehandelingen’ genoemd. In tabel 3 lees je wat wanneer vergoed wordt.

De aanspraken gaan in op de datum van de eerste behandeling door de fysiotherapeut.