kngf---selectie---lr--023--mcklin-fotografie.jpg
26 augustus 2020

Meldpunt Contractering Fysiotherapie

Bij het Meldpunt Contractering Fysiotherapie kun je als fysiotherapeut positieve en negatieve ervaringen melden over het afsluiten van contracten met zorgverzekeraars.

Vragenlijst

Je doet een melding via een vragenlijst. De ingevoerde gegevens geven een goed beeld van het contracteerproces in het algemeen én per zorgverzekeraar. Met deze gegevens kan het KNGF met cijfers en feiten onderbouwd aantonen waar knelpunten zitten. Zo kunnen zorgverzekeraars hun contracten en beleidsorganen hun beleid bijstellen. Dit is de vragenlijst 2021.

In de vragenlijst kun je kiezen voor het indienen van een officieel bezwaar bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), als je vindt dat wet- of regelgeving overtreden is. Als je daarvan gebruik maakt, dan wordt je bezwaar automatisch doorgestuurd naar de NZa.

Je antwoorden worden alleen geanonimiseerd gebruikt. Via je mailadres wordt gevraagd voor eventuele aanvullende vragen.

Let op: dit Meldpunt is niet bedoeld voor het oplossen van individuele problemen of vragen. Daarvoor kun je contact opnemen met ledenvoorlichting@kngf.nl of met de KNGF-ledenadviseur in je regio.

Geschilleninstantie Zorgcontractering

Als een zorgverzekeraar geen oplossing biedt voor je bezwaar, dan kun je jouw geschil voorleggen aan de Geschilleninstantie Zorgcontractering. Klik hier voor de procedure.