foto-ondertekening-samenwerking-kngf-en-prelum.png
11 april 2024

Uitbreiding samenwerking KNGF en Prelum: nascholingsvoordeel

Eind november zijn de leden geïnformeerd over de veranderingen in het aanbieden en organiseren van het KNGF-scholingsaanbod. Na gesprekken met verschillende partijen kunnen we bekend maken dat we ook hiervoor gaan samenwerken met Prelum. Samen met KNGF biedt Prelum het vertrouwde aanbod van kwalitatief goede en geaccrediteerde scholingen aan.

Geaccrediteerde nascholing
Prelum is een uitgever van nascholingsproducten voor de (para)medische sector. Zij ontwikkelen en organiseren al de KNGF e-learnings. Daar komen nu ongeveer 60 nascholingsmomenten per jaar bij onder begeleiding van een vakkundig docent. Dit zijn vakinhoudelijke en beroepsgerelateerde scholingen, veelal over KNGF-richtlijnen, en altijd geaccrediteerd. Het KNGF blijft verantwoordelijk voor de inhoud, Prelum begeleidt vervolgens de ontwikkeling en pakt de organisatie op. 
De scholingen van de BI’s (Beroepsinhoudelijke verenigingen) vallen niet onder deze samenwerking en blijven de BI’s zelf organiseren.   

Voordeel voor fysiotherapeuten
Niet alleen blijven KNGF-leden profiteren van 50% ledenvoordeel, deze samenwerking biedt straks ook meer kansen. Bijvoorbeeld door het aanbieden van producten die Prelum zelf ontwikkelt, zoals het vakblad en e-learning Physios.
Door de uitgebreide samenwerking hebben fysiotherapeuten de mogelijkheid om hun vak- en beroepsinhoudelijke kennis te verdiepen, zeker in dit belangrijke herregistratiejaar.
De komende periode draagt het KNGF het huidige scholingsaanbod over aan Prelum. In juni vinden de eerste twee scholingen weer plaats. Vanaf september volgen de overige KNGF-scholingen. Het aanmelden voor deze scholingen gaat straks via de website van Prelum en niet meer via de zoek-en-boek pagina. Hierover volgt snel meer informatie. Ook laten we binnenkort weten hoe je Prelum kunt bereiken voor vragen over de scholingen voor fysiotherapeuten. 

Lees meer over Prelum