30 april 2024

KNGF zoekt twee nieuwe bestuursleden

Het bestuur van het KNGF zoekt twee nieuwe leden met een sterke visie op de ontwikkeling van het vak, het beroep en de positie van fysiotherapie in het zorglandschap.

Ben je fysiotherapeut (geweest), BIG geregistreerd en wil jij de koers van jouw beroepsvereniging mede bepalen? Ben je in staat om als KNGF-bestuurslid je mening te geven en die van je beroepsgenoten te vertegenwoordigen? Draagt jouw kennis van het zorglandschap bij aan een stevige positionering van de fysiotherapie?

Zo ja, stel je dan kandidaat voor deze boeiende en uitdagende functie bij één van de grootste beroepsverenigingen in de zorg. Stuur vóór 8 mei a.s. je motivatiebrief en cv aan de Benoemingsadviescommissie (BAC) van het KNGF.

Profiel

Het bestuur wil en moet in hecht teamverband werken waarbij elk bestuurslid een specifiek eigen aandachtsgebied heeft. Daarnaast wordt bij de bestuurssamenstelling bewust gekeken hoe de eigenschappen van alle bestuursleden elkaar kunnen versterken. In de profielschetsen van de BAC, die zijn gebaseerd op het Reglement benoeming bestuurder KNGF, kun je lezen aan welke eisen je precies moet voldoen en welke competenties en vaardigheden worden gevraagd. Bekijk de profielen:

Dit is de planning als je in aanmerking wilt komen voor deze uitdagende bestuursfunctie:

1. Je mailt je motivatiebrief en cv aan [email protected]. Die dit vóór 8 mei 2024

2. De BAC voert gesprekken met de kandidaten op 14 en 16 mei 2024

3. De BAC kan één tot drie kandidaten per zetel voordragen aan de Algemene Ledenvergadering van het KNGF op 19 juni 2024. Als de leden instemmen met de voorgedragen kandidaten, dan volgt ook benoeming tijdens deze ALV.

4. Heb je vragen vooraf? Dan kun je die stellen aan één van de leden van de BAC:

Namen en email:

Lodi Hennink ([email protected])

Heleen Post ([email protected])

Peter Weerman ([email protected])

John Bos ([email protected])

Nienke de Vries ([email protected])