regionale-samenwerking.svg
18 april 2024

'Als verenigde groep kinderfysiotherapeuten werken we aan belangrijke thema's'

Wat komt er kijken bij regionalisering voor beroepsinhoudelijke fysiotherapeuten? Dat vertellen Olivier van der Hilst en Michel Bakker. Samen met onder andere coördinator netwerken Michiel Poppe zijn zij in 2022 het netwerk Kind binnen de Zeeuwse Fysiotherapie Coöperatie (ZFCO) gestart.

Netwerk Kind

Al voor de oprichting van de ZFCO stond samenwerken in de regio hoog op de agenda van kinderfysiotherapeut Olivier: ‘Bij de eerste algemene ledenvergadering heb ik het bestuur geholpen om alle kinderfysiotherapeuten uit de regio uit te nodigen. Naderhand waren zij enthousiast, maar misten ze aansluiting op thema’s. Artrose en valpreventie zijn namelijk onvoldoende relevant voor hen. Dankzij hun ideeën besloot het bestuur het netwerk Kind op te richten met daarin een coördinator vanuit het bestuur en vier kinderfysiotherapeuten als initiatiefnemers. Ik ben daar één van. We hebben de taken verdeeld en werken aan diverse regionale, domein-overstijgende thema’s. Drie keer per jaar komen we met alle aangesloten kinderfysiotherapeuten samen.’

Intensieve opstart

Netwerk Kind is het eerste beroepsinhoudelijke netwerk binnen de ZFCO en niet zonder reden vertelt bestuursvoorzitter Michel: ‘Kinderfysiotherapeuten hadden zich enthousiast als lid aangemeld, maar zagen hun belangen niet voldoende terug. Als bestuur willen we dat alle leden zich gehoord en betrokken voelen. Daarom wilden we tijd en geld investeren om mensen samen te brengen en enthousiast te maken op inhoud. Vanuit het ZFCO heb ik dat begintraject met veel plezier begeleid. Met een groot deel van de groep 28 aangesloten kinderfysiotherapeuten zijn we een aantal keer samengekomen. De passie voor het werken met kinderen bleek de gemene deler. Ik heb hen laten nadenken over wat het IZA (Integraal Zorgakkoord, red.) en GALA (Gezond en Actief Leven Zorgakkoord, red.) voor de kinderfysiotherapeut betekenen. Samen hebben we de bouwstenen en de ambitie van ons netwerk Kind geformuleerd. Tijdens één van de sessies is de groep in twee teams uiteengegaan. De ene groep bedacht een droomscenario en de andere een doemscenario. Na hun presentaties gingen we met elkaar in gesprek. Die opdracht zorgde voor een omslag. Niet alleen in denkwijze, maar ook in de verbinding met elkaar.’

Samenwerking

Olivier vult Michel aan: ‘Ik had verwacht dat het veel tijd zou kosten om wederzijds vertrouwen op te bouwen, maar de samenwerking liep vanaf het begin goed. We hebben enorme winst gemaakt, die ons afzonderlijk niet was gelukt. Samen verbeteren we de positie van de kinderfysiotherapeut in de regio. En daarnaast behandelen we casussen met elkaar en verwijzen we patiënten naar elkaar. We zijn nu meer aanwezig aan de regionale bestuurstafels om mee te praten over onze rol in de zorg voor kind en gezin.’

Samenwerking gebeurt ook buiten de regio. De NVFK heeft als doelstelling dat kinderfysiotherapeuten zich regionaal verenigen. Olivier is hierin namens de NVFK het aanspreekpunt voor de regio en past de opgedane kennis weer toe binnen de werkgroep Kind. ‘Op deze manier kan ik een brug slaan binnen de groep regionaal, maar ook naar landelijk niveau.’

Van idee naar initiatief

Samen bespreekt het netwerk Kind ideeën uit de achterban en maakt hierin keuzes. Dit licht Michel toe: ‘Een recent voorbeeld is het idee om een professioneel filmpje te maken over de werkzaamheden van de kinderfysiotherapeut en dit te delen via sociale media voor patiënten. Samen hebben we de kosten en de baten afgewogen en of dit onze rol moet zijn. Uiteindelijk hebben we besloten om dit niet te doen. Een ander voorbeeld wat we wél doorvoeren is het begeleiden van kinderfysiotherapiepraktijken in het samenwerken met de gemeente. Door één mail naar de beleidsmedewerkers kunnen we informeren of bepaalde initiatieven al zijn gestart in een gemeente, waarna we daarop kunnen inspelen. Als een project nog niet is opgestart, dan kan de projectgroep Kind dit voorleggen aan het bestuur.’    

Overgewicht bij kinderen en Motoriekpeiling

Olivier vertelt over hun rol in een tweetal regionale projecten: ‘We zijn aan de slag gegaan met de vraag hoe we om moeten gaan met kinderen met overgewicht. We zien dat gemeenten nog zoekende zijn hoe ze gelden moeten verdelen. Ik ben in gesprek met gemeenten om te laten zien dat wij als verenigde groep kinderfysiotherapeuten klaar staan om dit thema invulling te geven.’  

‘Diverse organisaties zijn betrokken bij het signaleren van motorische beweegachterstanden bij kinderen. Een van de initiatieven is de MQ-scan die door de organisatie Sport Zeeland wordt uitgevoerd bij basisscholen. Wanneer kinderen onvoldoende scoren, krijgen zij het advies om hier iets mee te doen, zoals naar de kinderfysiotherapeut gaan.’ Michel voegt hieraan toe: ‘Een van de kinderfysiotherapeuten uit onze werkgroep heeft Sport Zeeland benaderd en heeft samen met andere betrokken partijen gewerkt aan een verbetering van de MQ-scan. Op deze manier nemen wij onze verantwoordelijkheid op het gebied van preventie. Hierdoor weten de partijen ons ook in de toekomst te vinden. Laatst hebben we een presentatie gegeven bij een symposium.’

Structurele financiering

Projecten waarbij kinderfysiotherapeuten zijn aangesloten of belang bij hebben, worden nog niet structureel gefinancierd. Michel vertelt dat SPUK gelden voor bewegen voor drie jaar worden toegekend. ‘Zorgverzekeraars financieren ook op projectbasis, dus heel gefragmenteerd. Het ZFCO voorziet in enkele vergaderuren voor het netwerk Kind vanuit de contributie van leden, maar het overige wordt op vrijwillige basis gedaan. Olivier deelt de mening van Michel: ‘Wanneer je een project start, weet je dat op een gegeven moment de pot met geld op is en het zomaar kan zijn dat het afgerond moet worden. Dat is zonde van alle energie. Er moet een andere manier gevonden worden om dit beter te organiseren door belanghebbenden.’

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Olivier van der Hilst via [email protected]

Olivier van der Hilst

  • Fysiotherapeut en mede-eigenaar van Kinderfysiotherapie & Kinderergotherapie Middelburg
  • Lid van ZFCO, initiatiefnemer Netwerk Kind
  • Regiovertegenwoordiger NVFK

 

Michel Bakker

  • Fysiotherapeut & manueel therapeut en mede-eigenaar van Fysiotherapie de Clavers
  • Bestuursvoorzitter ZFCO, initiatiefnemer Netwerk Kind