11 april 2024

Brief aan stakeholders over afwijzing Kwaliteitskader

Het kwaliteitskader is door de meerderheid van de stemmende leden afgewezen. Op 10 april heeft het KNGF-bestuur hierover een brief gestuurd aan het Zorginstituut en de andere betrokken partijen.

In de brief (zie bij documenten) schrijven we aan de stakeholders dat we, ondanks de teleurstelling bij velen over de uitkomst van de stemming, ook begrip voelen voor het standpunt van de leden die tegen het kwaliteitskader hebben gestemd.

Mogelijkheid doorzettingsmacht Zorginstituut

Nu het kwaliteitskader niet is aangenomen door de leden van het KNGF, zal het Zorginstituut zich beraden over de vraag of zij gebruik gaat maken van doorzettingsmacht. Doorzettingsmacht betekent dat Zorginstituut de regie overneemt en de Kwaliteitsraad verzoekt om het kwaliteitskader verder op te stellen in overleg met de relevante organisaties van patiƫnten, beroepsgroepen en zorgverzekeraars. Wij verwachten op korte termijn van het Zorginstituut te horen of zij deze doorzettingsmacht gaat inzetten.

Samengaan met SKF

Het bestuur van SKF heeft deze week een nieuwsbrief naar haar deelnemers gestuurd over de uitkomsten van de ALV van het KNGF. Het SKF bestuur schrijft dat zij teleurgesteld is over de uitkomsten van de ALV. Het samengaan van SKF en KNGF is  stopgezet, omdat daarvoor het onderschrijven van het Kwaliteitskader een voorwaarde was. Maar dit betekent niet dat de gesprekken met SKF nu helemaal van de baan zijn. Wij willen in goede samenwerking met SKF blijven werken aan een goede toekomst voor de fysiotherapie in Nederland.

Samen optrekken voor een betere positie

Wij hopen dat we in gesprek met alle betrokken partijen toch weer de vooruitgang kunnen boeken die zo hard nodig is om de fysiotherapeuten een betere positie geven, zowel op financieel vlak als positie in het zorgveld. Daarin zullen we zoveel mogelijk samen optrekken met SKF.