013-sheila-overleg-header-website.jpg
26 oktober 2023

Landelijke Voortgangstoets Fysiotherapie - schrijf je in

Zes opleidingen fysiotherapie hebben gezamenlijk de Landelijke Voortgangstoets fysiotherapie ontwikkeld.

De vragen in de toets zijn gebaseerd op competenties en rollen beschreven in het KNGF Beroepsprofiel. De toets wordt afgenomen bij alle studenten van het 1e t/m 4e leerjaar, en is bedoeld om bachelor studenten inzicht te geven in hun actuele niveau van kennis en klinisch redeneren en hun voortgang te zien op het volgende toetsmoment. 
In maart/april 2023 is de voortgangstoets uitgezet in het werkveld. De werkgroep Toetsen Opleidingen Fysiotherapie is dankbaar voor de destijds ontvangen waardevolle feedback en is nu aanvullend benieuwd naar de feedback vanuit de verbijzonderingen binnen de fysiotherapie. 

De werkgroep nodigt zowel fysiotherapeuten zonder als met een verbijzondering uit om deel te nemen aan deze toets om zo een indruk te krijgen hoe (verbijzonderde) professionals deze toets maken en wat hun opvattingen zijn over de kwaliteit van deze toets. Na afloop zie je direct de resultaten. 
De toets wordt online afgenomen tussen 27 november en 8 december 2023. Je kunt zelf een tijdstip kiezen om de toets te maken. De scores worden anoniem verwerkt en alleen gebruikt voor wetenschappelijke analyse. Schrijf je in. Voor vragen kun je contact opnemen met [email protected].

Meer weten? Lees het artikel in FysioPraxis oktober 2023 over de Landelijke Voortgangstoets Fysiotherapie.