gli-1.jpg
28 november 2023

GLI steeds succesvoller

Gisteren heeft het RIVM de Monitor Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) 2023 gepubliceerd.

Het RIVM monitort de implementatie en de resultaten van de landelijk vergoede GLI-programma’s al vanaf 2019. Het nu uitgekomen rapport gaat over de periode tot en met 31 mei 2023, voor wat betreft de vier GLI-programma’s BeweegKuur, CooL, SLIMMER en Samen Sportief in Beweging. Gegevens over de programma’s X-Fittt en Keer Diabetes2 Om konden in dit rapport nog niet worden meegenomen, omdat zij pas onlangs voor vergoeding in aanmerking zijn gekomen.

Verdubbeling aantal deelnemers

De GLI wordt door steeds meer fysiotherapeuten in Nederland aangeboden en met succes. Zo verdubbelde het aantal deelnemers aan dit soort programma’s tot inmiddels 82.000. Bij 80% van deze groep is sprake van gewichtsafname of neemt het lichaamsgewicht niet verder toe. Eénderde van deze mensen meldt zelfs een gewichtsafname van 5% of meer. De GLI-deelnemers rapporteren ook een hogere kwaliteit van leven. Ze zeggen gemakkelijker te bewegen, ze ervaren minder pijn en belemmeringen bij het dagelijks functioneren. Wat opvalt is dat deelnemers die in 2021 of 2022 pas zijn gestart met een GLI-programma gemiddeld meer gewicht en buikomvang verliezen dan mensen die al vanaf 2019 zijn gestart. Het RIVM meldt dat dat wellicht te verklaren is door de corona-periode en door het feit dat inmiddels meer ervaring is opgedaan met de GLI, waardoor de uitvoering effectiever zou kunnen zijn.

Grote verschillen tussen regio's

Hoewel de GLI in elke gemeente beschikbaar is, ziet het RIVM wel grote verschillen tussen regio’s. Zo zijn er in de regio Gelderland-Midden meer dan 200 GLI-deelnemers per 10.000 inwoners met overgewicht of obesitas. Maar in de 3 regio’s met het laagste bereik (Haaglanden, Amsterdam, Zuid-Holland-Zuid) doen niet meer dan 70 mensen per 10.000 inwoners met overgewicht of obesitas mee.

RIVM-rapport

Lees hier het volledige RIVM-rapport.