kbi-2e-kwartaal-2023.png
14 december 2023

KBI Fysiotherapie: ‘Investeringsbereidheid gedaald’

Deze week verscheen de Kleinbedrijf Index Fysiotherapie over het tweede kwartaal van 2023.

Dit onderzoek naar de prestaties en verwachtingen van fysiotherapiepraktijken verschijnt nu voor de tweede keer. Qredits en de Hogeschool Utrecht voerden het onderzoek uit. Meer dan 1100 praktijken reageerden op de enquête, waarvan 714 de vragenlijsten volledig invulden. De uitkomsten van dit onderzoek spreken voor zich, maar het KNGF vindt het belangrijk om hierbij een paar kanttekeningen te plaatsen die buiten de scope van het onderzoek vallen.

Veel te lage tarieven
Tarieven in de fysiotherapie blijven structureel (> 30%) onder kostprijs en ook voor het komend jaar hebben zorgverzekeraars ondanks inflatie en gestegen kosten, geen significante verhoging daarvan toegekend. De hogere omzetten die het onderzoek meldt zijn naar alle waarschijnlijkheid het gevolg van die veel te lage tarieven. Immers, bij een veel te laag behandeltarief moet een praktijk meer uren draaien om uit de kosten te komen. De geconstateerde, significante en zorgelijke afname in de investeringsverwachting is uit het bovenstaande ook goed te verklaren. De rek is eruit.

6% heeft inkomen onder bijstandsniveau
Waar het onderzoek verder meldt dat praktijkhouders een lager inkomen hebben dan voorheen, blijft onvermeld dat de salarissen van werknemers in de fysiotherapie ook nog steeds veel te laag zijn. Dat gegeven, gecombineerd met de hoge werkdruk doordat er meer uren gedraaid moeten worden, maakt dat veel te veel (jonge) fysiotherapeuten vroegtijdig het vak verlaten. Dat laatste verklaart overigens de toegenomen werkgelegenheid in de fysiotherapie, die het onderzoek meldt.
Het feit dat inmiddels al 6% van de praktijkhouders aangeeft een inkomen onder bijstandsniveau te hebben, waar dat in het vorige onderzoek nog 1% was, is een uiterst zorgelijke trend.

De Kleinbedrijf Index Fysiotherapie is een gezamenlijk initiatief van Stichting Keurmerk Fysiotherapie en het Kenniscentrum Digital Business & Media van de Hogeschool Utrecht. Het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF), de Werkgeversvereniging Fysiotherapie en de Stichting Innovatie Platform Fysiotherapie ondersteunen dit initiatief.