maartje-069-beeld-met-computer-website.jpg
19 december 2022

Mogen fysiotherapeuten een bijdrage voor servicekosten aan patiënten vragen?

Wij krijgen signalen van individuele leden dat zij bovenop het zorgtarief een vergoeding willen rekenen voor zogenaamde servicekosten (leesmap, koffie, literatuur en dergelijke). Vooropgesteld: wij begrijpen goed dat fysiotherapeuten zoeken naar mogelijkheden om in deze moeilijke tijd hun praktijk draaiende te houden.

Op de vraag of een dergelijke vergoeding in rekening mag worden gebracht bij patiënten is geen eenduidig antwoord te geven. 

De overeenkomsten tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars verbieden vaak om een eigen bijdrage van de patiënt te vragen. Of dit mag, hangt af van de precieze formulering in de overeenkomst inclusief alle bijlagen (waaronder de inkoopvoorwaarden).

Indien een praktijk het voornemen heeft om een eigen bijdrage voor servicekosten bij de patiënt in rekening te brengen, dan adviseren wij je de overeenkomsten eerst goed door te lezen. Het vragen van een eigen bijdrage is niet zonder risico’s, te meer omdat wij niet kunnen uitsluiten dat een patiënt naar de verzekeraar zal gaan om daar zijn factuur in te dienen. Voor de verzekeraar zou dit reden kunnen zijn om maatregelen te treffen, zoals bijvoorbeeld het niet vergoeden van de geleverde zorg, het beëindigen van de bestaande overeenkomst of in de toekomst geen overeenkomst meer te sluiten met de praktijk.

Het KNGF adviseert om een weloverwogen afweging te maken voordat je besluit een eigen bijdrage van de patiënt te vragen en concurrentiebeperkende afstemming te voorkomen. Mocht je hier toch toe overgaan, dan moet de praktijk de patiënt tijdig vooraf informeren over eventuele eigen betalingen (NZa Regeling transparantie zorgaanbieders (TH/NR-018).