Richtlijnen

Het Kennisplatform biedt toegang tot KNGF-richtlijnen en externe richtlijnen. Zowel KNGF-richtlijnen als externe richtlijnen geven aanbevelingen en praktische handvatten voor de fysiotherapeutische zorg. Verder worden de KNGF-richtlijnen ook aangeboden in het Engels om ze internationaal toegankelijker te maken.

Wetenschap

Het KNGF onderneemt veel activiteiten om de evidentie van de fysiotherapie te verbeteren. Zo participeren we in veel wetenschappelijke projecten, ontwikkelen we een kennisagenda en faciliteren het onderzoeksnetwerk.

KNGF-producten

Het KNGF ontwikkeld, naast richtlijnen, een verscheidenheid aan vakinhoudelijke producten. Enkele voorbeelden zijn: KNGF-standpunten en e-learnings. Deze producten geven de fysiotherapeut onder andere handvatten voor het leveren van doelgerichte en goede zorg.

Actuele publicaties

31 januari 2023

Beweegprogramma geen significant effect op globale cognitie bij TIA-patiënten

Beweegprogramma heeft geen significant effect op de globale cognitie van patiënten met een Transient Ischaemic Attack (TIA).

Lees verder

31 januari 2023

Resultaat van verschillende operatieve benaderingen bij totale heupprothese

Bij werkende patiënten lijkt een direct anterieure benadering (DAB) bij een totale heupprothese (THP)-operatie een gunstiger effect te hebben op de terugkeer naar activiteiten ten opzicht van een posterolaterale benadering (PLB).

Lees verder

31 januari 2023

Fysieke activiteit na een TKP

In hoge mate fysiek actief zijn na een totale knieprothese (TKP) verhoogt het risico op een revisie-operatie niet in de eerste 12 jaar na operatie.

Lees verder
Laad alle berichten