1-5 van 98 zoekresultaten
 • Informatie-uitwisseling huisarts-paramedicus (2020) [richtlijn]

  De nieuwe richtlijn HASP-paramedicus biedt artsen en paramedici de basis voor de overdracht van informatie rond het verwijzen van patiënten. De richtlijn is tot stand gekomen door een samenwerking van NHG, KNGF en andere paramedische beroepsverenigingen, en vervangt daarmee de in 2012 gepubliceerde richtlijn HAFT (Informatie-uitwisseling huisarts en fysiotherapeut).

 • Nekpijn [richtlijn]

  Deze KNGF-richtlijn beschrijft het aanbevolen fysiotherapeutisch en manueel-therapeutisch handelen bij patiënten met nekpijn.

 • KANS [richtlijn]

  De richtlijn beschrijft het fysiotherapeutisch handelen bij patiënten met een gezondheidsprobleem dat wordt gekenmerkt door pijn en/of andere symptomen in de arm, nek en/of schouder.

 • Fysiotherapeutische dossiervoering 2019 [richtlijn]

  Deze richtlijn beschrijft welke gegevens in een fysiotherapeutisch dossier genoteerd dienen te worden. De richtlijn beschrijft de gegevens welke volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) verplicht zijn te noteren en welke gegevens ten behoeve van het fysiotherapeutisch klinisch redeneren verplicht gesteld zijn. De praktijkrichtlijn geeft overzicht van deze gegevens met een korte uitleg. De verantwoording en toelichting geeft meer informatie en een uitgebreidere beschrijving hiervan. Deze richtlijn is vigerend sinds 01-01-2020. Voor dossiers gestart tussen 2016-2019 geldt de richtlijn verslaglegging 2016. Voor de periode 2011-2015 geldt de richtlijn verslaglegging 2011. Deze zijn te vinden bij de downloads.

 • Lage rugpijn en lumbosacraal radiculair syndroom [richtlijn]

  De KNGF-richtlijn Lage rugpijn en lumbosacraal radiculair syndroom is een leidraad voor de fysiotherapeut bij de behandeling van patiënten met lage rugpijn en/of (pijn)klachten passend bij een lumbosacraal radiculair syndroom.

 • Kennisclips Raamwerk Klinimetrie

  Het Raamwerk Klinimetrie beschrijft acht stappen die de fysiotherapeut helpen om te komen tot een selectie van toe te passen klinimetrie. Het Raamwerk Klinimetrie kan zowel toegepast worden in de klinische praktijk als in het onderwijs. Om de toepassing van het Raamwerk makkelijker te maken, zijn door Zuyd Hogeschool in samenwerking met het KNGF twee kennisclips ontwikkeld.

 • World Physical Therapy Day (2019) - Chronische pijn

  De World Confederation for Physical Therapy (WCPT) heeft voor World Physical Therapy Day (8 september) informatiemateriaal ontwikkeld. Het thema dit jaar is chronische pijn. Dit informatiemateriaal kan de fysiotherapeut gebruiken in zijn dagelijkse praktijk om de patiënt te informeren en om aandacht te geven aan de rol die de fysiotherapeut heeft bij het behandelen van chronische pijn.

 • Werk, eet, beweeg en … wordt minder vaak ziek

  Kennis bij onderzoekers, beleidsmakers en bedrijven over de impact van gezonde voeding en fysieke activiteit op bijvoor-beeld arbeidsverzuim en arbeidsproducti-viteit is beperkt en niet eenduidig. Om bedrijven aan te moedigen te investeren in het bevorderen van gezond gedrag en een gezonde werkomgeving is meer kennis nodig. Onderzoekers uit Zweden doken de literatuur in op zoek naar studies waarbij gezond voedings- en beweeggedrag van individuen werd gestimuleerd en waar ook componenten van de interventie waren gericht op het aanpassen van de fysieke werkomgeving of organisatiestructuur. De onderzoekers analyseerden de gegevens van bijna 250.000 mensen.

 • Eigen verwachtingen bepalend voor werkhervatting na klinische hartrevalidatie

  Hartpatiënten die aan het begin van hun klinische hartrevalidatie zelf voorspellen dat ze een half jaar later (nog) niet werken krijgen meestal gelijk. Uit een prospectieve cohortstudie van Duitse wetenschappers bij 401 hartpatiënten van 65 jaar of jonger blijkt dat een zelfgerapporteerde negatieve prognose over de terugkeer naar werk een van de belangrijkste voorspellers is voor het niet terugkeren op de werkvloer.

 • Welke factoren helpen mensen om na zwaar letsel weer aan het werk te gaan?

  Mensen die zwaar letsel hebben opgelopen, hebben veel verschillende redenen om hun werkzaamheden weer op te pakken, maar in de meeste gevallen hebben deze niets te maken met financiën. Als verzekeraars hen financieel ondersteunen, heeft dit wel een positieve invloed op de werkhervatting. Hetzelfde geldt voor hulp door werkgevers. Zorgverleners kunnen door actief en direct met deze partijen te communiceren een belangrijke rol vervullen in het herstelproces. Deze conclusies trekt een Australische onderzoeksgroep na een kwalitatieve studie, waarin ze interviews met 54 mensen die zwaar letsel opliepen analyseerden.