1-5 van 103 zoekresultaten
 • Informatie-uitwisseling huisarts-paramedicus (2020) [richtlijn]

  De nieuwe richtlijn HASP-paramedicus biedt artsen en paramedici de basis voor de overdracht van informatie rond het verwijzen van patiënten. De richtlijn is tot stand gekomen door een samenwerking van NHG, KNGF en andere paramedische beroepsverenigingen, en vervangt daarmee de in 2012 gepubliceerde richtlijn HAFT (Informatie-uitwisseling huisarts en fysiotherapeut).

 • Nekpijn [richtlijn]

  Deze KNGF-richtlijn beschrijft het aanbevolen fysiotherapeutisch en manueel-therapeutisch handelen bij patiënten met nekpijn.

 • Stress (urine-)incontinentie [richtlijn]

  Deze KNGF-richtlijn beschrijft het fysiotherapeutisch handelen bij zowel vrouwen als mannen met stress (urine-)incontinentie (SUI) of met gemengde incontinentie met SUI als dominante vorm.

 • KANS [richtlijn]

  De richtlijn beschrijft het fysiotherapeutisch handelen bij patiënten met een gezondheidsprobleem dat wordt gekenmerkt door pijn en/of andere symptomen in de arm, nek en/of schouder.

 • Fysiotherapeutische dossiervoering 2019 [richtlijn]

  Deze richtlijn beschrijft welke gegevens in een fysiotherapeutisch dossier genoteerd dienen te worden. De richtlijn beschrijft de gegevens welke volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) verplicht zijn te noteren en welke gegevens ten behoeve van het fysiotherapeutisch klinisch redeneren verplicht gesteld zijn. De praktijkrichtlijn geeft overzicht van deze gegevens met een korte uitleg. De verantwoording en toelichting geeft meer informatie en een uitgebreidere beschrijving hiervan. Deze richtlijn is vigerend sinds 01-01-2020. Voor dossiers gestart tussen 2016-2019 geldt de richtlijn verslaglegging 2016. Voor de periode 2011-2015 geldt de richtlijn verslaglegging 2011. Deze zijn te vinden bij de downloads.

 • Kennisclips Raamwerk Klinimetrie

  Het Raamwerk Klinimetrie beschrijft acht stappen die de fysiotherapeut helpen om te komen tot een selectie van toe te passen klinimetrie. Het Raamwerk Klinimetrie kan zowel toegepast worden in de klinische praktijk als in het onderwijs. Om de toepassing van het Raamwerk makkelijker te maken, zijn door Zuyd Hogeschool in samenwerking met het KNGF twee kennisclips ontwikkeld.

 • World Physical Therapy Day (2019) - Chronische pijn

  De World Confederation for Physical Therapy (WCPT) heeft voor World Physical Therapy Day (8 september) informatiemateriaal ontwikkeld. Het thema dit jaar is chronische pijn. Dit informatiemateriaal kan de fysiotherapeut gebruiken in zijn dagelijkse praktijk om de patiënt te informeren en om aandacht te geven aan de rol die de fysiotherapeut heeft bij het behandelen van chronische pijn.

 • Positief verwachtingspatroon over herstel helpt lage rugpijnpatiënten

  Mensen met positieve verwachtingen over het herstel van hun aspecifieke lage rug-klachten zijn sneller terug op de werkvloer, functioneren beter op hun werk en ervaren minder pijn. Dit blijkt uit een zeer omvang-rijke Cochrane review van Canadese wetenschappers die 60 studies met ruim 30.000 deelnemers analyseerden. Thera-peuten moeten in hun behandeling oog hebben voor het verwachtingspatroon van hun patiënten en proberen dit positief te beïnvloeden door hen goed voor te lichten, bepleiten de auteurs.

 • Laat mensen met chronische lage rugpijn zelf hun doelen stellen

  Patiënten met lage rugpijn die langer dan drie maanden aanhoudt, hebben meer baat bij een interventie waarbij ze zelf doelen opstellen en strategieën bedenken om hun klachten te verminderen dan wanneer ze alleen een trainingsschema volgen. Direct na de interventie en een jaar later hebben ze aantoonbaar minder pijn en ervaren ze minder hinder van hun rugklachten bij dagelijkse bezigheden. Dit blijkt uit een gerandomiseerde en gecontroleerde studie waarbij één Australische therapeute 75 mensen met chronische lage rugpijn volgens één van beide protocollen behandelde en hen een jaar lang volgde.

 • Rekken lijkt zinvol voor vrouwen met fibromyalgie

  Vrouwen met fibromyalgie slapen beter en zijn overdag minder moe als ze drie keer per week een matig intensieve fietstraining van 10 minuten doen combineren met een keer per week rekoefeningen. Ook verbetert hun kwaliteit van leven meer dan van vrouwen die naast de fietstraining niet rekken. Dat concluderen Spaanse weten-schappers na een gerandomiseerde studie bij 64 vrouwen die ze willekeurig verdeel-den over een twee groepen en ze twaalf weken lang lieten oefenen.