Symptomatisch Perifeer arterieel vaatlijden (sPAV)

Het meest voorkomende symptoom van Symptomatisch Perifeer arterieel vaatlijden (sPAV) is claudicatio intermittens. Ook wel etalagebenen genoemd.

Hierbij hebben patiënten een pijnlijk, verkrampt of vermoeid gevoel in de beenspieren na het lopen van een bepaalde afstand, bij snel lopen, bij het bestijgen van een helling of bij een trap oplopen.

Richtlijn

De KNGF-richtlijn ‘Symptomatisch Perifeer arterieel vaatlijden' (publicatiedatum 2014, revisie in 2017) beschrijft de fysiotherapeutische diagnostiek en therapie bij patiënten met symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden (sPAV). De richtlijn is opgebouwd uit een Praktijkrichtlijn en de wetenschappelijke onderbouwing daarvan.

Het KNGF is bezig om de richtlijn in 2024 te actualiseren en aan te vullen met nieuwe richtlijnmodules ‘Samen beslissen bij sPAV’.

test
Producten

Het KNGF ontwikkelt samen met de partners Chronisch ZorgNet, Q healthcare Radboudumc, de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) en Harteraad, producten om de zorg voor patiënten met sPAV te verbeteren en om de KNGF-richtlijn beter toe te kunnen passen in de praktijk.

De tool KomPas helpt jou en je patiënt

De tool KomPas heeft als doel de persoonsgerichte en evidence-based oefentherapie en fysiotherapie te verbeteren voor mensen met claudicatio intermittens. Fysiotherapeuten kunnen KomPas gebruiken om beter in te schatten welke uitkomsten mensen met etalagebenen kunnen verwachten van gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbehandeling.

In januari 2024 is KomPas uitgebreid. De uitbreiding helpt patiënten en therapeuten om samen te beslissen over het behandelplan.

Om KomPas te kunnen gebruiken, volg je bij Chronisch ZorgNet de training KomPas. Daarna krijg je toegang.

test

Hoe ontwikkelt het KNGF richtlijnen?

In vijf korte video's vertellen KNGF-medewerkers je meer over het belang van richtlijnen, hoe en met wie ze worden ontwikkeld en hoe we je ondersteunen bij het toepassen in de praktijk.

KNGF maakt zelf richtlijnen voor de fysiotherapie. Het ontwikkelen doen we samen met fysiotherapeuten, andere betrokken beroepsgroepen en patiëntvertegenwoordigers en onderzoekers. Ook is het KNGF betrokken bij de ontwikkeling van wel 200 richtlijnen van andere beroepsgroepen waarbij de fysiotherapeut ook een rol speelt in de behandeling.

test