Persoonsgerichte zorg voor personen met Claudicatio Intermittens

In de FysioPraxis van februari 2022 is meer te lezen over het PRECISIE-project.

Voor dit project werken het KNGF, VvOCM, Chronisch ZorgNet, IQ healthcare en Harteraad samen aan het bevorderen van persoonsgerichte zorg en samen beslissen in de behandeling van personen met Claudicatio Intermittens (CI).

Naar het artikel