Nieuwe tool KomPas voorspelt uitkomst behandeling Claudicatio

September 2022: De behandeling van Claudicatio heeft onlangs een nieuwe impuls gekregen met de lancering van KomPas.

Fysiotherapeuten kunnen deze nieuwe tool gebruiken om beter in te schatten welke uitkomsten mensen met etalagebenen kunnen verwachten van gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbehandeling.

Lees meer