gesprek-fysiotherapeut.png
08 september 2022

Nieuwe tool voorspelt uitkomst behandeling Claudicatio

De behandeling van Claudicatio heeft onlangs een nieuwe impuls gekregen met de lancering van KomPas. Fysiotherapeuten kunnen deze nieuwe tool gebruiken om beter in te schatten welke uitkomsten mensen met etalagebenen kunnen verwachten van gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbehandeling.

De werking van KomPas is vrij eenvoudig. De fysiotherapeut stelt samen met de patiënt het behandeldoel vast en voert dit met de gegevens van de patiënt in. Vervolgens vergelijkt KomPas deze input met die van vergelijkbare patiënten uit een grote database. Het resultaat is een grafiek - uitgezet in tijd en te behalen loopafstand - die voortkomt uit de behandelresultaten van vergelijkbare patiënten.

Kortom, KomPas laat concreet zien wat een patiënt aan resultaat mag verwachten, als deze de behandeling ondergaat en zich houdt aan de afgesproken oefeningen en leefstijlregels.

Samen ontwikkeld

Thomas Hoogeboom van IQ Healthcare is de bedenker van KomPas. Hij ontwikkelde de tool onder meer samen met ons, Chronisch Zorgnet, het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en Maastricht University. De financiering van KomPas was mogelijk door subsidie van het Zorginstituut.

Spin-off van Landelijke Database Fysiotherapie (LDF)

De database van KomPas werd en wordt gevuld door de zorgvuldige en langdurige registratie van de behandelingsvoortgang bij Claudicatiopatiënten. Vele fysiotherapeuten doen daaraan mee, door hun gegevens te delen via de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) van het KNGF. Zo leidt het geanonimiseerd delen van behandeldata tot een concrete spin-off die je in de praktijk kunt toepassen. 

Meer weten?