1-5 van 104 zoekresultaten
 • Informatie-uitwisseling huisarts-paramedicus (2020) [richtlijn]

  De nieuwe richtlijn HASP-paramedicus biedt artsen en paramedici de basis voor de overdracht van informatie rond het verwijzen van patiënten. De richtlijn is tot stand gekomen door een samenwerking van NHG, KNGF en andere paramedische beroepsverenigingen, en vervangt daarmee de in 2012 gepubliceerde richtlijn HAFT (Informatie-uitwisseling huisarts en fysiotherapeut).

 • Fysiotherapeutische dossiervoering 2019 [richtlijn]

  Deze richtlijn beschrijft welke gegevens in een fysiotherapeutisch dossier genoteerd dienen te worden. De richtlijn beschrijft de gegevens welke volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) verplicht zijn te noteren en welke gegevens ten behoeve van het fysiotherapeutisch klinisch redeneren verplicht gesteld zijn. De praktijkrichtlijn geeft overzicht van deze gegevens met een korte uitleg. De verantwoording en toelichting geeft meer informatie en een uitgebreidere beschrijving hiervan. Deze richtlijn is vigerend sinds 01-01-2020. Voor dossiers gestart tussen 2016-2019 geldt de richtlijn verslaglegging 2016. Voor de periode 2011-2015 geldt de richtlijn verslaglegging 2011. Deze zijn te vinden bij de downloads.

 • Beroepscode voor de Fysiotherapeut

  De ‘Beroepscode voor de Fysiotherapeut’ van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie is het resultaat van een actualisering van ‘Beroepsethiek en Gedragsregels voor de Fysiotherapeut’ uit 2012. Deze actualisering wordt ingegeven door de veranderde wet- en regelgeving en de ontwikkelingen in de zorg en de zorgsector met een toenemende aandacht voor de rol van de patiënt.

 • E-learning Blauwe plekken bij kinderen

  Deze e-learning is gebaseerd op de richtlijn Blauwe plekken bij kinderen van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en de KNGF-meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. De multidisciplinaire richtlijn van de NVK beschrijft hoe zorgprofessionals moeten handelen als zij bij kinderen blauwe plekken zien. De KNGF-meldcode ondersteunt de fysiotherapeut bij het signaleren van mishandeling van kinderen en volwassenen.

 • Literatuurlijst Kinderen 2021/5

  Bekijk de drie wetenschappelijke publicaties die verschijnen als Nederlandstalig referaat met een praktische vertaalslag in de NPi-service en diverse publicaties die vrij toegankelijk zijn op de website van de uitgeverij of het tijdschrift.

 • Waarom vinden moeders het moeilijk om hun kind met een beperking te stimuleren tot gezond gedrag

  Waarom hebben moeders van kinderen met een fysieke en/of cognitieve beperking moeite om ze regelmatig te laten bewegen en gezond te laten eten? En wat motiveert ouders om kinderen mee te laten doen met gezondheidsbevorderende programma's? Die vragen stelden Canadese wetenschappers aan 11 moeders met een kind met een beperking. In dit referaat lees je hun conclusies.

 • Buitenspelen voor kinderen met een beperking; (nog) niet zo eenvoudig!

  ‘Ga maar lekker buiten spelen met je vriendjes!’ Het klinkt heel gewoon in de oren, maar dit is het niet voor kinderen met een beperking zo blijkt uit deze studie. Gelukkig staat het artikel vol met ideeën van ouders en professionals om het inclusief spelen te verbeteren. Lees snel verder… en verander je mindset zodat ieder kind mee kan doen.

 • Help je kinderen met cerebrale parese aan een betere balans door ze te laten exergamen?

  Exergaming is een nieuwe manier om balanstraining toe te passen op een leuke en motiverende manier voor het kind. Maar is dit ook effectief? In deze studie combineerden Belgische en Nederlandse wetenschappers gegevens van 35 kinderen (7-16 jaar) met cerebrale parese (GMFCS level I en II) die minimaal 6 weken oefenden. Benieuwd naar hun progressie?

 • Het nut van een individueel afgestelde enkelvoetortheses bij kinderen met cerebrale parese

  Kinderen met cerebrale parese krijgen vanwege hun afwijkende looppatroon vaak een enkel- voetorthese met een hakverhoging in de schoen. Nederlandse wetenschappers onderzochten 18 kinderen met CP tussen 6 en 17 jaar met verschillende hakhoogtes en een individueel afgestemde EVO. Benieuwd wat deze aanpassingen doen met hun looppatroon?