1-5 van 209 zoekresultaten
 • Informatie-uitwisseling huisarts-paramedicus (2020) [richtlijn]

  De nieuwe richtlijn HASP-paramedicus biedt artsen en paramedici de basis voor de overdracht van informatie rond het verwijzen van patiënten. De richtlijn is tot stand gekomen door een samenwerking van NHG, KNGF en andere paramedische beroepsverenigingen, en vervangt daarmee de in 2012 gepubliceerde richtlijn HAFT (Informatie-uitwisseling huisarts en fysiotherapeut).

 • Fysiotherapeutische dossiervoering 2019 [richtlijn]

  Deze richtlijn beschrijft welke gegevens in een fysiotherapeutisch dossier genoteerd dienen te worden. De richtlijn beschrijft de gegevens welke volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) verplicht zijn te noteren en welke gegevens ten behoeve van het fysiotherapeutisch klinisch redeneren verplicht gesteld zijn. De praktijkrichtlijn geeft overzicht van deze gegevens met een korte uitleg. De verantwoording en toelichting geeft meer informatie en een uitgebreidere beschrijving hiervan. Deze richtlijn is vigerend sinds 01-01-2020. Voor dossiers gestart tussen 2016-2019 geldt de richtlijn verslaglegging 2016. Voor de periode 2011-2015 geldt de richtlijn verslaglegging 2011. Deze zijn te vinden bij de downloads.

 • Hartrevalidatie [richtlijn]

  De KNGF-richtlijn Hartrevalidatie is een leidraad voor het fysiotherapeutisch handelen bij patiënten die in aanmerking komen voor hartrevalidatie in de klinische en de poliklinische fase.

 • Beroepscode voor de Fysiotherapeut

  De ‘Beroepscode voor de Fysiotherapeut’ van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie is het resultaat van een actualisering van ‘Beroepsethiek en Gedragsregels voor de Fysiotherapeut’ uit 2012. Deze actualisering wordt ingegeven door de veranderde wet- en regelgeving en de ontwikkelingen in de zorg en de zorgsector met een toenemende aandacht voor de rol van de patiënt.

 • COPD [richtlijn]

  De richtlijn COPD van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is een leidraad voor de fysiotherapeut bij de behandeling van patiënten met deze aandoening. Voor informatie over de vergoedingsaanspraak COPD en hoe deze zich verhoudt tot de richtlijn, zie bijlage: Discrepantie tussen vergoedingsaanspraak en richtlijn COPD.pdf

 • Diabetes mellitus type 2 [beweeginterventie]

  De Standaard Beweeginterventie Diabetes mellitus type 2 biedt houvast aan de fysiotherapeut bij het opstellen van een beweegprogramma voor mensen die moeite hebben met het zelfstandig onderhouden van een actieve leefstijl.

 • De toegevoegde waarde van activity trackers tijdens hartrevalidatie

  Patiënten met coronaire hartziekten verlagen het risico op nieuwe incidenten als ze deelnemen aan hartrevalidatie. Kunnen activity trackers daarin een aanvullende rol spelen? Leidt het dragen van bewegingsmeters aan de pols of op de heup tot betere revalidatieresultaten? Een Belgische onderzoeksgroep analyseerde gegevens van 1356 revalidanten om daar een antwoord op te vinden.

 • Balanstraining voor oudere COPD-patiënten? De Brief-BESTest vertelt je voor wie en hoe!

  Ouderen met COPD zijn kwetsbaarder voor balansproblemen dan hun gezonde leeftijdsgenoten. Maar welke COPD-patiënten moeten hun balans trainen? En waar moet die training dan aan voldoen? De zes balanstesten van de Brief-BESTest helpen die vragen te beantwoorden. Meer weten? Lees het referaat.

 • Hoe ziet 'gebruikelijke zorg' bij CVA-patiënten met sensorische uitval eruit?

  Veel patiënten kampen na een beroerte met sensorische stoornissen. Maar hoe testen en behandelen ziekenhuizen en revalidatiecentra deze stoornissen? En veranderde dat in de loop der jaren? Lees hier de bevindingen van Australische wetenschappers die gegevens analyseerden uit nationale audits van 2007-2019.

 • Hoog-intensieve intervaltraining na een beroerte: haalbaar en lonend

  Kunnen CVA-patiënten met korte, hoog-intensieve intervaltraining hun fysieke, cognitieve en mentale vermogens verbeteren? Dat onderzochten Noorse wetenschappers bij 70 patiënten die 3 maanden tot 5 jaar geleden een CVA doormaakten. Benieuwd naar het resultaat van 8 weken trainen? Je leest het in dit referaat.