Cerebro Vasculair Accident (CVA)

Fysiotherapie is voor patiënten na een CVA van belang in het (her)leren van functionele vaardigheden, zoals loopvaardigheden en basale ADL-vaardigheden. Daarnaast kan fysiotherapie er ook voor zorgen dat de zelfstandigheid in actief functioneren behouden blijft of zelfs toeneemt. Hierdoor verminderd de kans op co-morbiditeit en verbeterd de kwaliteit van leven van de patiënt. Op deze themapagina staat alle informatie rondom het onderwerp CVA gebundeld.

KNGF richtlijn

De KNGF richtlijn Beroerte (2017), welke in 2017 een klinimetrie update heeft gehad, is een leidraad voor de eerste-, tweede- en derdelijns fysiotherapeut bij de behandeling van patiënten met als hoofddiagnose een CVA, door de gehele zorgketen heen.

KNGF producten

Het KNGF ontwikkelt met haar leden en partners producten om de zorg voor patiënten met CVA te verbeteren en om de KNGF richtlijn Beroerte beter toe te kunnen passen in de praktijk.

Hoe ontwikkelt het KNGF richtlijnen?

In vijf korte video's vertellen KNGF-medewerkers je meer over het belang van richtlijnen, hoe en met wie ze worden ontwikkeld en hoe we je ondersteunen bij het toepassen in de praktijk.

KNGF maakt zelf richtlijnen voor de fysiotherapie. Het ontwikkelen doen we samen met fysiotherapeuten, andere betrokken beroepsgroepen en patiëntvertegenwoordigers en onderzoekers. Ook is het KNGF betrokken bij de ontwikkeling van wel 200 richtlijnen van andere beroepsgroepen waarbij de fysiotherapeut ook een rol speelt in de behandeling.

test