Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

Fysiotherapie is voor patiënten met COPD van belang in het behoud of verbeteren van fysieke capaciteit en/of activiteit. Hierdoor verbetert de kwaliteit van leven en wordt het risico op een longaanval (met eventuele ziekenhuisopname) verminderd. Op deze themapagina staat alle informatie rondom het onderwerp COPD gebundeld.

Sinds januari 2019 is de financieringsstructuur bij patiënten met COPD veranderd, lees hier verder.

KNGF richtlijn

De KNGF richtlijn COPD (2020) is een leidraad voor de fysiotherapeut bij de behandeling van patiënten met COPD.

KNGF producten

Het KNGF ontwikkelt met haar leden en partners producten om de zorg voor patiënten met COPD te verbeteren en om de KNGF richtlijn COPD beter toe te kunnen passen in de praktijk.

Wetenschap en COPD

Hier vindt je een overzicht van de wetenschappelijke projecten waar het KNGF bij betrokken is. Door wetenschappelijke kennis na afloop te vertalen naar richtlijnen en andere producten, kan de fysiotherapeut state-of-art en hoogwaardige zorg blijven bieden aan patiënten.

Hoe ontwikkelt het KNGF richtlijnen?

In vijf korte video's vertellen KNGF-medewerkers je meer over het belang van richtlijnen, hoe en met wie ze worden ontwikkeld en hoe we je ondersteunen bij het toepassen in de praktijk.

KNGF maakt zelf richtlijnen voor de fysiotherapie. Het ontwikkelen doen we samen met fysiotherapeuten, andere betrokken beroepsgroepen en patiëntvertegenwoordigers en onderzoekers. Ook is het KNGF betrokken bij de ontwikkeling van wel 200 richtlijnen van andere beroepsgroepen waarbij de fysiotherapeut ook een rol speelt in de behandeling.

test