Hartrevalidatie

De nieuwe KNGF-richtlijn Hartrevalidatie bij coronairlijden en chronisch hartfalen (2024) vervangt de richtlijn uit 2011. De herziene richtlijn geeft de aanbeveling om persoonsgerichte zorg in te zetten, waarbij het klinisch redeneren van de therapeut en het samen beslissen met de patiënt centraal staat. 

Niet alle patiënten met coronairlijden of chronisch hartfalen revalideren na ontslag uit het ziekenhuis en een deel stopt in de loop van het programma. Dat moet beter! Hartrevalidatie zorgt namelijk voor 50% minder kans op nieuwe hartproblemen en 35% minder kans om te overlijden door hartproblemen (Harteraad.nl). 

Sandra Verhagen, fysiotherapeut en werkgroeplid, vertelt meer over de inhoud van de herziene richtlijn:

KNGF-Richtlijn

Om therapeuten te helpen bij het maken van klinische beslissingen over de inzet en invulling van Hartrevalidatie bij mensen met coronairlijden en hartfalen geeft de KNGF-richtlijn Hartrevalidatie praktische aanbevelingen en handvatten.

test
Producten

Het KNGF ontwikkelt met haar leden en partners producten om de fysiotherapeutische zorg te verbeteren en om de KNGF-richtlijn Hartrevalidatie (2024) te kunnen toepassen in de praktijk. Over deze richtlijn komt binnenkort ook een e-learning beschikbaar.

Hoe ontwikkelt het KNGF richtlijnen?

In vijf korte video's vertellen KNGF-medewerkers je meer over het belang van richtlijnen, hoe en met wie ze worden ontwikkeld en hoe we je ondersteunen bij het toepassen in de praktijk.

KNGF maakt zelf richtlijnen voor de fysiotherapie. Het ontwikkelen doen we samen met fysiotherapeuten, andere betrokken beroepsgroepen en patiëntvertegenwoordigers en onderzoekers. Ook is het KNGF betrokken bij de ontwikkeling van wel 200 richtlijnen van andere beroepsgroepen waarbij de fysiotherapeut ook een rol speelt in de behandeling.

test